Y Raffl Fawreddog

Tynnir y Raffl Fawreddog yn ystod y Ffair Gacennau, a fydd am 4 y.p., dydd Sul 21ain Mai.

Mae pob elw yn mynd tuag at ariannu Gwyliau Cerdded Trefriw yn y dyfodol.

Diolch yn fawr i bawb sy wedi cyfrannu at ein gwobrau hael!

Ar hyn o bryd rydan ni’n gweithio ar y gwobrau eleni, ond dyma rai (ia, dim ond rhai) o’r gwobrau fu yn y raffl y llynedd:

 

Raffle prizes v2