Y Raffl Fawreddog

Tynnir y Raffl Fawreddog yn ystod y Ffair Gacennau, a fydd am 4 y.p., dydd Sul 19eg Mai.

Bydd tocynnau ar werth yn yr Ŵyl Gerdded, ac mae pob elw yn mynd tuag at ariannu Gwyliau Cerdded Trefriw yn y dyfodol.

Diolch yn fawr i bawb sy wedi cyfrannu at ein gwobrau hael!

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!