Y Raffl Fawreddog

Tynnir y Raffl Fawreddog yn ystod y Ffair Gacennau, a fydd am 4 y.p., dydd Sul 20fed Mai.

Bydd tocynnau ar werth yn yr Ŵyl Gerdded, ac mae pob elw yn mynd tuag at ariannu Gwyliau Cerdded Trefriw yn y dyfodol.

Cyhoeddir rhestr o enillwyr yma ar ôl i’r tocynnau gael eu tynnu.

Diolch yn fawr i bawb sy wedi cyfrannu at ein gwobrau hael!

Gwobrau hyd yn hyn ….

 

23 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!