Y Ffair Gacennau!

Y Ffair Gacennau – sydd am 4 y.p. ar ddydd Sul 17eg Mai – ydy uchafbwynt yr Ŵyl Gerdded.

Ac ar ôl pum mlynedd mae’n chwedlonol yn ei braint ei hun!cake

 

Meddyliwch am wledd o gacennau!

Wel, fel ‘na mae hi!

(Byddwn yn gofyn am rhoddion bach.)

 

Ar y dydd Sul bydd yr holl deithiau cerdded yn dychwelyd i Drefriw mewn pryd i ymuno yn y Ffair Gacennau, ac mae’n wych bob tro gweld cymaint o bobl yn mwynhau’r cyfle i ymlacio, sgwrsio a … wel … bwyta cacen!

Hefyd byddwn yn tynnu’r raffl!  Bydd llawer o wobrau bendigedig!

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!