Tag Archives: 2018

Llyn Elsi

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Llyn Elsi

Mae hon yn daith gerdded wrth ochr yr afon ym Metws-y-coed, wedyn ar draws Pont y Mwynwyr, ac i fyny i Lyn Elsi, yn rhannol trwy ddilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig. Ar ôl cerdded y filltir o gwmpas y llyn, byddwn yn dychwelyd i Fetws-y-coed.

Er bod Llyn Elsi ryw 700′ uwchben Betws-y-coed, dydy’r esgyniad ddim yn serth, wedyn ar y ffordd yn ôl mae’n mynd ar i lawr yr holl ffordd!

Bywddyn yn defnyddio ein bws mini i fynd i Fetws-y-coed ac i ddychweld ar ddiwedd y dydd.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 5.5 milltir / 9 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Drysau Cysegredig

Dydd Gwener 18fed  Mai, 2018

Drysau Cysegredig

Taith gerdded hyfryd o Drefriw fydd yn ymweld â 3 eglwys a chapel, sef Egwlys Trefriw, hen Eglwys Llanrhychwyn, Capel Gwydir Uchaf ac Eglwys Llanrwst.

O Drefriw byddwn yn cerdded trwy’r coed uwchben Dyffryn Crafnant er mwyn cyrraedd Eglwys Llanrhychwyn, wedyn disgyn ar ymyl y goedwig tuag at Gapel Gwydir Uchaf. Byddwn wedyn yn dilyn yr afon i Lanrwst, a’i dilyn eto yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd: Hawdd, hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Plas y Brenin i Fetws-y-coed

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Play y Brenin i Fetws-y-coed

I gychwyn byddwn yn dal y bws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded i fyny’r afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a byddwn yn pasio’r Rhaear Ewynnol a Thŷ Hyll (da am banad bob tro!)

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd ‘na gyfle am banad cyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6.5 milltir / 10.5 km

Gradd: hawdd/cymhedrol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:   Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Taith gerdded mynydd ydy hon.  Byddwn yn cychwyn o Wern Gof Uchaf yn Nyffryn Ogwen cyn esgyn Crib y Glyderau (800m). Byddwn wedyn yn dilyn y grib lydan i’r dwyrain heibio i Allt yr Ogof, cyn disgyn i Gapel Curig.  Golygfeydd da trwy’r daith. Bydd amser am banad yn y bar ym Mhlas y Brenin wedyn.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i’r man cychwyn, ac yn ôl.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 km / 10 milltir

Gradd: Caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gwlad y Gog

 

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at yr Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl i Lyn Geirionydd cyn anelu am Drefriw ar y llwybr uwchben Dyffryn Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm, ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag, ac os na chlywn ni hi, mi fwytwn ni ein hetiau!

Hyd: Trwy’r dydd – x awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 8.5 miles / 13.5 km

Gradd: Cymhedrol, hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Planhigion Alpaidd

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Planhigion Alpaidd

Gan gychwyn wrth Lyn Ogwen, bydd y daith gerdded hon yn ein arwain at Gwm Idwal, ar droed y Glyderau, lle gwaeth Charles Darwin rai o’i ddarganfyddiadau. Yma, gyda chymorth arbenigwr, byddwn yn dod o hyd i rai o’r planhigion Alpaidd prinnach sydd yn tyfu yn yr ardal.

Bydd y bws mini yn mynd â ni yno, ac yn dod â ni adra wedyn. Ar ddiwedd y daith bydd ‘na gyfle am banad yng nghaffi Ogwen.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gardarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Cylchdaith Moel Siabod

Moel Siabod

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Moel Siabod

Mae hon yn gylchdaith heriol sy’n cychwyn o Bont Cyfyng, ger Capel Curig. Byddwn yn esgyn Moel Siabod ar ei chrib dwyreiniol, lle bydd ‘na elfen o sgramblo o Lyn y Foel i’r copa. O’r copa (2861’ / 872m) mae ‘na olygfeydd da i bob cyfeiriad, yn enwedig o Bedol yr Wyddfa. Byddwn yn disgyn i Blas y Brenin i lawr cefn llydan Siabod, wedyn dilyn Afon Llugwy yn ôl i Bont Cyfyng.

Byddwn yn teithio i Bont Cyfyng ac yn ôl yn ein bws mini.

Sylwer – mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo ‘sgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd: Cymhedrol/caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Afonydd, llynnoedd a rhaedrau

 

Dydd Sul  20fed Mai, 2018

Afonydd, llynnoedd a rhaeadrau

Mae’r daith gerdded hyfryd hon mewn tair rhan: Yn y rhan gyntaf byddwn yn pasio Rhaeadr y Dylwythen Deg wrth adael y pentref cyn cerdded wrth ochr Afon Crafnant ac ar hyd Dyffryn Crafnant, hyd at ei chyffordd efo Afon Geirionydd. Ar ôl hyn mae ‘na ddarn caled serth, heibio i rhaeadrau a cheunant, wrth i ni ddilyn yr afon fer hon i Lyn Geirionydd (sydd â thoiledau yn ei ben pellaf).

Yn yr ail rhan byddwn yn croesi rhan uchaf Coedwig Gwydir, gan basio cwpl o lynnoedd hardd a golygfeydd gwych, cyn disgyn i Afon Conwy i fyny’r afon i Gastell Gwydir.

Yn y rhan olaf – rhan wastad – byddwn yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy heibio i Lanrwst, wedyn yn ôl i Drefriw ar y Cob. Byddwn yn ôl mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:   10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol (efo rhan galed fer, a rhan hawdd hir)

Cyfarfod:   xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: –   Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.