Noddwyr (2019)

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth hael!

 

Noddwyr sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad:

 

 

 Rhoi benthyg y bws mini:

 

Gwobrau a Noddwyr y Raffl Fawreddog:

Go Below          Gwesty’r Royal Oak, Betws y Coed          Venue Cymru          Melin Wlân Trefriw
Cotswold Outdoor          Gwasg Carreg Gwalch          Gardd Bodnant Garden          Zip Fforest
Adventure Parc Snowdonia          Complementary Health Care          Caffi Siabod          Bodhi
Tŷ Balti Asha          Angie’s Hair, Trefriw          La Barrica, Llanrwst          Caffi Llyn Crafnant         Cunninghams Outdoors

A diolch …

Er nad ydynt yn noddwyr fel y cyfryw, hoffen ni ddiolch i SIGNZ o Lanrwst, sydd yn gwneud ein baneri a phosteri ochr ffordd, a D2P o Landudno sydd yn printio ein taflenni (flyers) a phosteri. Mae’n nhw’n bobl wych i weithio efo nhw, a dan ni’n eu hargymell a’u gwasanaeth sydd o safon uchel.

O, a diolch i Lindsay ac Ann o Westy’r Princes Arms, Trefriw am ganiatau i ni gynnal cyfarfodydd o dro i dro yn eu bar, ac i fwynhau eu diodydd.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!