Noddwyr (2018)

Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth hael!

 

Noddwyr sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad:

 


 

 Rhoi benthyg y bws mini:

 

Gwobrau a Noddwyr y Raffl Fawreddog:

Go Below          Portmeirion          Caffi Mary Bella, Trefriw          Venue Cymru          Velocity Zip wire          Gardd Bodnant          Angie’s Hair, Trefriw          Melin Wlân Trefriw          Spatone Nelsons          Plas Maenan           Cotswold Outdoor          Complimentary Health Care, Dolgarrog       Dylans, Llandudno       Boardrider, Dolgarrog

A diolch …

Er nad ydynt yn noddwyr fel y cyfryw, hoffen ni ddiolch i SIGNZ o Lanrwst, sydd yn gwneud ein baneri a phosteri ochr ffordd, a D2P o Landudno sydd yn printio ein taflenni (flyers) a phosteri. Mae’n nhw’n bobl wych i weithio efo nhw, a dan ni’n eu hargymell a’u gwasanaeth sydd o safon uchel.

O, a diolch i Lindsay ac Ann o Westy’r Princes Arms, Trefriw am ganiatau i ni gynnal cyfarfodydd o dro i dro yn eu bar, ac i fwynhau eu diodydd.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!