Datganiad i’r Wasg a Chyhoeddusrwydd – 2019

Gŵyl Gerdded Trefriw – 17eg i 19eg Mai, 2019

gwefan: www.trefriwwalkingfestival.co.uk
Facebook: www.facebook.com/trefriwwalkersarewelcome
Twitter: https://twitter.com/trefriwwalkers
Instagram: www.instagram.com/trefriw_walking_festival

Lleolir Gŵyl Gerdded Trefriw yn Nhrefriw, pentref hardd yn Nyffryn Conwy, ryw 4 milltir i’r gogledd o Fetws y Coed.

Bydd ‘na ddewis eang o deithiau cerdded dros 3 diwrnod, o dethiau hawdd i lwybrau mwy heriol sydd yn dathlu’r dirwedd ragorol, y bywyd gwyllt, a hanes y rhan hon o Eryri.

Eleni bydd ‘na nifer o deithiau cerdded efo cysylltiad â ‘darganfod’, gan mai Blwyddyn Darganfod ydy hi yng Nghymru, ac byddwn yn gorffen efo ein Ffair Gacennau enwog yn neuadd y pentref.

Dylid anfon cwestiynau pellach at Cate Bolsover: cebolsover@gmail.com

Mae copiau (.pdf) o’n taflen a phoster ar gael i’w lawrlwytho:
Poster GGT 2019
Taflen GGT 2019

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!