Datganiad i’r Wasg a Chyhoeddusrwydd – 2018

Gŵyl Gerdded Trefriw – 18fed i 20fed Mai, 2018

gwefan: www.trefriwwalkingfestival.co.uk
Facebook: www.facebook.com/trefriwwalkersarewelcome

Lleolir Gŵyl Gerdded Trefriw yn Nhrefriw, pentref hardd yn Nyffryn Conwy, ryw 4 milltir i’r gogledd o Fetws y Coed.

Bydd ‘na ddewis eang o deithiau cerdded dros 3 diwrnod, o dethiau hawdd i lwybrau mwy heriol sydd yn dathlu’r dirwedd ragorol, y bywyd gwyllt, a hanes y rhan hon o Eryri.

Eleni bydd ‘na nifer o deithiau cerdded efo cysylltiad â’r dŵr, gan mai Blwyddyn y Môr Cymru ydy hi, ac byddwn yn gorffen efo ein Ffair Gacennau enwog yn neuadd y pentref.

Dylid anfon cwestiynau pellach at Cate Bolsover: contact.trefriwwalkingfestival@gmail.com.

 

(left)  Erthygl o rifyn gwanwyn Country Walker.

 

Mae copiau (.pdf) o’n taflen a phoster ar gael i’w lawrlwytho:
Taflen 2018 (Saesneg)
Taflen 2018 (Cymraeg)
Poster 2018 (Saesneg)
Poster 2018 (Cymraeg)

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!