Rhaglith

Bob blwyddyn byddwn ni’n cynnig hyd at 24 o deithiau cerdded yn ein Gŵyl Gerdded dri-diwrnod.

Bydd llawer o’r teithiau yn cychwyn ac yn gorffen yn Nhrefriw ei hun, a dydy dod o hyd i deithiau gwych ar stepan ein drws ddim yn anodd oherwydd lleoliad golygfaol y pentref yn Nyffryn Conwy, ar ymyl Parc Cenedlaethol Cymru.

Ac os ydach chi’n nabod Trefriw, byddwch chi’n ymwybodol nad oes llawer o dir gwastad o gwmpas – oni bai am lannau’r afon! Ond mae cerddwyr yn mwynhau bryniau … ‘tydyn?

Bob blwyddyn byddwn ni’n ffodus iawn o gael benthyg bws-mini gan Blas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol yng Nghapel Curig (yn gyfnewid am ba un byddwn ni’n gwneud ein gorau glaw i’w cefnogi). Mae hyn yn golygu bod modd mynd â cherddwyr tipyn ymhellach i gychwyn ar daith gerdded, neu i’w codi ar ddiwedd y dydd.

Ac weithiau byddwn ni’n rhannu ceir, neu dal bws cyhoeddus er mwyn mynd â cherddwyr i’w man cychwyn.

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!