Angen Petrol?

fuel sign 

 

 

Angen tanwydd?

  Y gorsafoedd petrol agosaf ydy :

 

–  Meadow Vale Garage, Llanrwst  (LL26 0HE) –  3 milltir

–  Shell, Betws-y-coed  (LL24 0AR)  –  5.5 milltir

–  Black Cat, Llandudno Junction  (LL28 5LE)  –  11 milltir

–  Tesco, Llandudno Junction  (LL31 9EG)  –  11 milltir

 

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!