Datblygu Sgiliau Mordwyo

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Datblygu Sgiliau Mordwyo

At ôl cyflwyniad byr i sgiliau cyfeirleoli, byddwn yn cerdded i Lyn Geirionydd, wedyn dros y bryn a thrwy’r goedwig i Lyn Crafnant.  Ar y ffordd bydd cyfle i ymarfer ein sgiliau mordwyo newydd!   Byddwn yn dychwelyd i Drefriw trwy hen waith Klondyke mewn pryd i ymuno â’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Byddwch chi angen dod â map o’r ardal hon (OS 1:25000 OL17), a chwmpawd hefyd.

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr o gerdded.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  13 km / 8 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nicola Jasieniecka and Dave Evans

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Developing Navigational Skills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.