Lle mae Trefriw?

PENTREF TREFRIW – LL27 0JH

Mae Trefriw yn Nyffryn Conwy, ar ymyl dwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri.

O’r arfordir, gellir dod i lawr y B5106 o Gonwy, neu droi oddi ar yr A55 wrth Gyffordd 19, wedyn dilyn yr A470 i’r de, a chroesi’r afon yn Nhal y Cafn cyn dilyn y B5106 i’r de.

Sylwer – Eleni (2019) fyddwn ni ddim yn medru defnyddio Neuadd y Pentref oherwydd gwaith trwsio. Yn lle, byddwn ni yng Nghapel Peniel nad ydy ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd. (Gweler y map isod.) Bydd ‘na arwyddion ar y Stryd Fawr.

Cliciwch yma i weld i Neuadd Bentref Trefriw ar Google Maps.  (Gweler hefyd ein tudalen Mapiau AO.)

TWF MAP WITH LOGOs updated crop (1)

Traveline Cymru

 

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!