Hen Dramffyrdd yng Ngodrau’r Carneddau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Hen Dramffyrdd yng Ngodrau’r Carneddau

Byddwn ni’n mynd mewn bws mini i fyny’r allt serth o Drefriw i Gwm Cowlyd anghysbell, cyn cerdded dros y bryn am 1.5 milltir i Gwm Eigiau.  Byddwn ni’n cerdded wedyn ar hyd Tramffordd Eigiau a Thramffordd Cowlyd yn ôl i’n man cychwyn.  Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar droed.

Bydd llawer o hanes lleol am y tramffyrdd hyn a’u hargaeau.

Mae’r ardal hon yng Ngodre’r Carneddau yn anghysbell.  Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr a chynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  16 km / 10 milltir

Gradd:  Cymedrol/caled

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis, awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

                                 Colin Boyd, arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Old Tramways in the Carneddau Foothills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.