Trywydd y Chwedlau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Trywydd y Chwedlau

Byddwch yn y grŵp cyntaf i gerdded y trywydd newydd hon, a lansir yn yr Ŵyl Gerdded fel rhan o Flwyddyn  Chwedlau yng Nghymru.  Mae’r daith yn mynd trwy Lanrwst, Gwydir, Llanrhychwyn, Geirionydd a Chrafnant.

Arluniwyd y Trywydd hwn i fod yn daith gerdded hunan-dywys, felly dyna fydd hi!  Chi fydd yr arweinion!  Cewch gopi o’r cerdyn Trywydd, sy’n cynnwys map, cyfeiriadau llawn, a phytiau o wybodaeth am y chwedlau.  (Mae’r cardiau hefyd yn dangos lle mae modd cwtogi’r trywydd er mwyn dychwelyd yn gynnar.)

(d.s.  Peidiwch â deud wrth neb, ond os ewch chi ar y daith hon, mi fyddwch chi mewn sefyllfa gref os penderfynwch chi roi cynnig ar ein Cwis Chwedlau, fydd yn rhedeg trwy’r Ŵyl,  Ceith enillydd y cwis gopi o’r Llyfr Chwedlau newydd ddydd Sul yn ystod y Ffair Gacennau.)

 

Hyd:   Trwy’r dydd – 5 awr.   Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  14 km / 9 milltir

Gradd :   Cymedrol

Cyfarfod:  10.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Legends Trail

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.