Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Mae hon yn daith gerdded olygfaol, gwych yn rhannau uwch ymylon Coedwig Gwydir, sydd â golygfeydd agored, hyfryd dros y dyffrynnoedd cyfagos, a thraw i fynyddoedd gogledd Eryri.

Byddwn yn mynd yn y bws mini i Wydir Uchaf (dim ond 2 filltir o Drefriw), wedyn bydd ein llwybr yn anelu i fyny at Lyn Parc, efo golygfeydd uchel uwchben Dyffryn Conwy, wedyn dros i Nant BH, lle mae modd (pan fydd hi’n glir) gweld 9 copa dros 3000′.  Byddwn yn pasio Llyn Bwlch y gwynt a Llyn Glangors, sydd â’u golygfeydd eu hunain, wedyn yn ôl i Drefriw heibio i Lyn Geirionydd ac uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 8 milltir / 13 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.