Cylch Gwydir

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Cylch Gwydir

Rhwng Trefriw a Betws-y-coed mae Coedwig Gwydir.  Yn aml byddwn ni’n trefrnu teithiau cerdded yn y goedwig (fel da ni wedi’i wneud eleni), ond mae’r daith hon yn mynd â ni o’i chwmpas.

Byddwn ni’n cerdded i Fetws y coed, heibio i Lyn Parc, wedyn dilyn, i gychwyn, Afon Llugwy tuag at Gapel Curig cyn anelu am Lyn Geirionydd ac ŷn ôl i Drefriw.  Y daith olygfaol hon ydy’r un hira yn yr Ŵyl Gerdded eleni.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 15 milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, efo cryn dipyn o esgyniad a disgyniad, ac mae’n hir.

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Tony Ellis a Paul Newell

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig