Gwydir a’r Teulu Wynn

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Gwydir a’r Teulu Wynn

Bydd ein taith gerdded yn cychwyn efo tro hamddenol wrth ochr yr afon i Lanrwst, cyn ymweld â Chapel Gwydir (wedi’i atodi i Eglwys Llanrwst). Wedyn byddwn yn cerdded i Gastell Gwydir, lle byddwn yn mynd i mewn i weld y tŷ a’r gerddi (ffi: £4.50).

Ar ôl hynny byddwn yn cerdded i fyny i Gapel Gwydir Uchaf (ac efallai hefyd i’r lawnt fowlio Tuduraidd gynt) cyn dychwelyd i’r afon, gan basio Cei Gwydir. Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar lwybr gwahanol.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 (neu 7 milltir) / 9.5 km

Gradd: Cymhedrol/hawdd, hamddenol – efo llawer o gerdded ar y gwastad.

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.