Taith Gerdded i Fore-godwyr

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Cyfle i fwynhau côr y bore bach ar daith gerdded gynnar

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr dar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai mannau byr yn garw ac yn serth.  Efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ac mi fyddwn ni’n ôl mewn digon o amser i chi mynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  2 awr

Pellter3 milltir / 5 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, a hamddenol

Cyfarfod:  x.xx (yn gynnar) ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Gorffen:  8.30 y.b. (efo brecwast dewisol wedyn yn y caffi yn y pentref, ar eich traul eich hun)

Arweinyddion:    Joan Prime, arweinydd teithiau efo Cerdded Conwy Walks, a xxxx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.