I Lawr Afon Conwy i’r Môr

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Mai, 2018

I lawr Afon Conwy i’r Môr

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy. Ond 2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly mi fyddwn ni’n croesi’r afon a cherdded i lawr i’r môr – dros 2 ddiwrnod.

Bydd ein bws mini yn dod â ni yn ôl i Drefriw ar ddiwedd bob dydd, ac ar yr ail ddiwrnod mynd â ni i’n man cychwyn.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir + 7 milltir / 11 km + 11 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.