Taith gerdded i gŵn

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded i gŵn

Fel arfer dan ni ddim yn medu caniatau i gŵn ddod ar ein teithiau cerdded, am nifer o resymau, ond eleni byddwn ni’n trefnu tith gerdded yn unswydd i gerddwyr efo’u cŵn!

Byddwn ni’n cyfarfod yn y Mainc Lifio (‘Sawbench’) – y maes parcio ar gyfer trwyddau beics Gwydir Mawr a Bach – sydd ar ymyl Coedwig Gwydir a dim ond 5 munud o Drefriw yn y car (gweler y lleoliad here).

O fa’na, byddwn ni’n cedded ar lwybrau da yn y goedwig lle fydd ‘na ddim defaid nac adar yn nythu ar y ddaear.

Sylwer: Hoffen ni gadw eich cŵn ar dennyn. (??)

Hyd:  2 awr.

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Jan Blaskiewicz (efo Indy, ei chi) a Karen Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig