Argaeau a Thyrbinau

 

Gwener 20fed Mai 2016

Argaeau a Thyrbinau

Clasur o daith gerdded yn y mynyddoedd. Ymwelwn â’r tyrbinau ‘newydd’ cyn croesi’r gweundir hyd at ‘bothy’ anghysbell yn y Carneddau, lle cawn ginio. Wedyn cerddwn i Lyn Dulyn i glywed am ei chwedlau a chyfrinachau tywyll. Wedyn dilynwn lwybr serth y mwyngloddwyr i lyn arall i ddysgu pam bu’r hen weithfeydd cyfagos mor bwysig. Dychwelwn i’r man cychwyn ar lwybr llydan.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 9km / 6 milltir

Cyafarfod: 9.45yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Cymedrol / Caled

Walk Leaders:  Jim Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

++++++++++++Chris Shaw former Senior Instructor: The Towers Outdoor Centre

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Y diweddaraf: Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.
Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.

220 total views, 1 views today