Llofnodi Llyfrau

Doedd Ursula Martin erioed wedi meddwl am gerdded 3700 o filltiroedd o gwmpas Cymru, ond wedi cael diagnosis o ganser roedd hi’n meddwl mai dyna’r beth i’w wneud! Dros 17 mis mi gerddodd hi i fyny bryniau a mynydoedd, ar draethau a thrwy drefi, ac ar y ffordd mi stopiodd hi yma yn Nhrefriw!  Cafodd hi bob math o gefnogaeth – gwely am y nos, bwyd, diodydd, a hefyd mi gododd hi bres at ei helusennau dewisol. Mae ei hadroddiad o’i thaith yn peintio darllun unigryw o dirwedd Cymru a’i phobl.

Ymwelodd Ursula â’n Gŵyl Gerdded yn 2016 wedi newydd gychwyn ar ei llyfr, ac rŵan bydd hi’n dychwelyd i lofnodi copiau, rhannu panad, a sgwrsio am ei gorchestion. Mae’n bosib eich bod wedi ei gweld hi ar y teledu yn ddiweddar, neu ei chlywed hi ar y radio.

Croeso i chi ymuno ag Ursula ar brynhawn Sadwrn 19eg Mai.

 

 

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!