Category Archives: Y Teithiau Cerdded

Taith Gerdded Archeoleg

 

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Taith gerdded archeoleg

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded yn ardal Bwlch y Ddeufaen uwchben Dyffryn Conwy, sydd â monolithau, cylchau cerrig a chromlechi, efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon. Bydd peth o’r cerdded oddi ar lwybrau, felly bydd hi’n arw dan draed.

Byddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyn yn yr un modd mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Arweinydd:   i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.