Category Archives: Y Teithiau Cerdded

Mae’r Llanw yn Uchel

Dydd Gwener/Sadwrn/Sul 18-20 Mai, 2018

Mae’r Llanw yn Uchel

Disgrifiad: Mae Afon Conwy yn llanwol hyd at Tan Lan, rhwng Trefriw and Llanrwst. Mae’r daith hon yn hollol wastad, ac i’r rhan fwyaf byddwn ar orlifdir yr afon. Bydd ‘na gipolygfeydd o’r hen gei o le cafodd llechi a mwynau eu cludo cyn i’r stêmars ddod â’r ymwelwyr yn eu cannoedd. Byddwn yn dilyn y Cob heibio i Tan Lan i’r bont grog dros yr afon, wedyn croesi i ddilyn y dorlan ar ochr Llanrwst. Bydd cyfle am luniaeth yng nghaffi Tu Hwnt i’r Bont cyn dychwelyd i Drefriw ar ochr hon i’r afon, gan ddilyn llwybr gwahanol.

Hyd:  Hanner diwrnod

Pellter:  tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol, ond gwisgwch esgidiau da achos gall rhannau o’r dorlan fod tipyn yn anwastad dan draed.

Cyfarfod:  1.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Jan Blaszkiewicz a Kim Ellis

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - The Tide is High

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Sgiliau ar y Bryniau

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Sgiliau ar y Bryniau

Oes gynnoch chi awydd taith gerdded dda, ond ar yr un pryd cyfle i ddatblygu rhywfaint ar eich sgiliau cerdded, e.e. defnyddio cwmpawd, darllen map, cymorth cyntaf sylfaenol, ac ati?

Bydd y daith gerdded hon yn mynd â ni o Drefriw i fyny i ardal hyfryd Crafnant a Geirionydd, ond mi gewch chi fwy allan o hyn na dim ond taith gerdded dda!

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Cymhedrol, hamddenol

Cyfarfod:  11.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Roger Pierce a Ceri Jones

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Hills and Skills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Crafnant

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Pedol Crafnant

Dydy hon ddim yn daith i’r rhai gwangalon! Byddwyn yn dilyn llwybr Ras Flynyddol Melin Trefriw, sydd âg esgyniad o ryw 4000′ (h.y. yn uwch na’r Wyddfa!).

I gychwyn byddwn yn esgyn Cefn Cyfarwydd – y grib y tu ôl i Drefriw – cyn anelu ar hyd ei thop llydan i copaoedd Creigiau Gleision. O fa’ma mae ‘na olygfeydd gwych o’r Glyderau, yr Wyddfa, a hyd yn oed o’r arfordir. Ar ôl ymweld â thopiau is Craiglwyn, Craig Wen a’r Crimpiau, byddwn yn disgyn i Lyn Crafnant, wedyn cerdded dros Fynydd Deulyn i Lyn Geirionydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter: tua 11 milltir / 17.5 km

Gradd: Caled, mynydd (gweler y proffil isod)

Cyfarfod: 8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis a Brian Miller

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Crafnant Horseshoe

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Dŵr i’r Arfordir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Dŵr i’r Arfordir

Bydd y daith gerdded hon yn ymweld â’r 4 llyn sydd yn darparu dŵr ar gyfer y trefi ar yr arfordir, a hefyd i Ddyffryn Conwy. I gychwyn byddwn yn mynd yn y bws mini allan o Drefriw i Gwm Cowlyd, wedyn cerdded i Lyn Cowlyd cyn anelu dros y bryn am Lyn Eigiau. Byddwn wedyn yn cerdded 250m i fyny i Lyn Melynllyn a Llyn Dulyn, llynnoedd mynydd bach, cyn dychwelyd i Gwm Eigiau ar lwybr arall er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw. Mae llwyth o hanes diwydiannol yn perthyn i’r ardal hon hefyd.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, ac mae’n medru bod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes gwrth-ddŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Caled oherwydd y tir a’r pellter

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis and Colin Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Water for the Coast

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd

Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Cofiwch y Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

 

 

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd
Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Gwener 18ed Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd

Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.
 
Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.