Category Archives: Uncategorized

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Taith gerdded mynydd ydy hon.  Byddwn yn cychwyn o Wern Gof Uchaf yn Nyffryn Ogwen cyn esgyn Crib y Glyderau (800m). Byddwn wedyn yn dilyn y grib lydan i’r dwyrain heibio i Allt yr Ogof, cyn disgyn i Gapel Curig.  Golygfeydd da trwy’r daith. Bydd amser am banad yn y bar ym Mhlas y Brenin wedyn.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i’r man cychwyn, ac yn ôl.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 km / 10 milltir

Gradd: Caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yr Wyddfa

Dydd Gwener/Sadwrn/Sul 18-20 Mai, 2018

Yr Wyddfa

Disgrifiad: xx

Hyd: Trwy’r dydd – x awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: x km / x milltir

Gradd:

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ym mis Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Dros y Bwlch i’r Môr

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Dros y Bwlch i’r Môr

2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly byddwn ni’n dathlu trwy gerdded dros Bwlch y Ddeufaen uwchben Rowen i’r môr wrth Abergwyngregyn, neu efallai byddwn ni’n gorffen yng Nghonwy wedi nesau at y dref ar hyd Mynydd y Dref. (Pa un bynnag a ddewiswn, down ni o hyd i gaffe am banad cyn dod adra!)

Mae’r llwybr trwy Bwlch y Ddeufaen yn dilyn llwybr Rhufeinig sydd yn pasio meini hir, cylchau cerrig a chromlechi.

Byddwn ni’n teithio i’n man cychwyn yn y bws mini, a fydd hefyd yn dod â ni adra ar ddiwedd y daith gerdded.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 9 milltir / 14 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Trywydd y Mwynwyr

Dydd Gwener/Sadwrn/Sul 18-20 Mai, 2018

Trywydd y Mwynwyr

Disgrifiad: xx

Hyd: Trwy’r dydd – x awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: x km / x milltir

Gradd:

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ym mis Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Hanes Naturiol Eryri

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Hanes Naturiol ar Hen Lwybr y Porthmyn

Taith gerdded o Drefriw i Gapel Curig.  Byddwn yn dilyn hen lwybr y porthmyn, mynd trwy hen goetir, pasio hen fwyngloddiau, a chroesi gweundir.  Os bydd y tywydd a gallu’r grŵp yn caniatau, byddwn yn dringo i gopa’r Crimpiau, o le mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd o gwmpas. Dyma gyfle i ddysgu am yr hanes folcanig a thectonig sydd wedi creu’r creigiau a’r dirwedd yn Eryri.

Bydd digon o amser am banad yng Nghapel Curig neu ym Mhlas y Brenin cyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd 6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  8 milltir / 13 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Bydd archebion yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.