Category Archives: Sul Mai 20

I Lawr Afon Conwy i’r Môr

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Mai, 2018

I lawr Afon Conwy i’r Môr

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy. Ond 2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly mi fyddwn ni’n croesi’r afon a cherdded i lawr i’r môr – dros 2 ddiwrnod.

Bydd ein bws mini yn dod â ni yn ôl i Drefriw ar ddiwedd bob dydd, ac ar yr ail ddiwrnod mynd â ni i’n man cychwyn.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir + 7 milltir / 11 km + 11 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gwlad y Gog

 

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at yr Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl i Lyn Geirionydd cyn anelu am Drefriw ar y llwybr uwchben Dyffryn Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm, ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag, ac os na chlywn ni hi, mi fwytwn ni ein hetiau!

Hyd: Trwy’r dydd – x awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 8.5 miles / 13.5 km

Gradd: Cymhedrol, hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Planhigion Alpaidd

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Planhigion Alpaidd

Gan gychwyn wrth Lyn Ogwen, bydd y daith gerdded hon yn ein arwain at Gwm Idwal, ar droed y Glyderau, lle gwaeth Charles Darwin rai o’i ddarganfyddiadau. Yma, gyda chymorth arbenigwr, byddwn yn dod o hyd i rai o’r planhigion Alpaidd prinnach sydd yn tyfu yn yr ardal.

Bydd y bws mini yn mynd â ni yno, ac yn dod â ni adra wedyn. Ar ddiwedd y daith bydd ‘na gyfle am banad yng nghaffi Ogwen.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gardarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Cylchdaith Moel Siabod

Moel Siabod

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Moel Siabod

Mae hon yn gylchdaith heriol sy’n cychwyn o Bont Cyfyng, ger Capel Curig. Byddwn yn esgyn Moel Siabod ar ei chrib dwyreiniol, lle bydd ‘na elfen o sgramblo o Lyn y Foel i’r copa. O’r copa (2861’ / 872m) mae ‘na olygfeydd da i bob cyfeiriad, yn enwedig o Bedol yr Wyddfa. Byddwn yn disgyn i Blas y Brenin i lawr cefn llydan Siabod, wedyn dilyn Afon Llugwy yn ôl i Bont Cyfyng.

Byddwn yn teithio i Bont Cyfyng ac yn ôl yn ein bws mini.

Sylwer – mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo ‘sgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd: Cymhedrol/caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Afonydd, llynnoedd a rhaedrau

 

Dydd Sul  20fed Mai, 2018

Afonydd, llynnoedd a rhaeadrau

Mae’r daith gerdded hyfryd hon mewn tair rhan: Yn y rhan gyntaf byddwn yn pasio Rhaeadr y Dylwythen Deg wrth adael y pentref cyn cerdded wrth ochr Afon Crafnant ac ar hyd Dyffryn Crafnant, hyd at ei chyffordd efo Afon Geirionydd. Ar ôl hyn mae ‘na ddarn caled serth, heibio i rhaeadrau a cheunant, wrth i ni ddilyn yr afon fer hon i Lyn Geirionydd (sydd â thoiledau yn ei ben pellaf).

Yn yr ail rhan byddwn yn croesi rhan uchaf Coedwig Gwydir, gan basio cwpl o lynnoedd hardd a golygfeydd gwych, cyn disgyn i Afon Conwy i fyny’r afon i Gastell Gwydir.

Yn y rhan olaf – rhan wastad – byddwn yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy heibio i Lanrwst, wedyn yn ôl i Drefriw ar y Cob. Byddwn yn ôl mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:   10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol (efo rhan galed fer, a rhan hawdd hir)

Cyfarfod:   xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: –   Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gwydir a’r Teulu Wynn

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Gwydir a’r Teulu Wynn

Bydd ein taith gerdded yn cychwyn efo tro hamddenol wrth ochr yr afon i Lanrwst, cyn ymweld â Chapel Gwydir (wedi’i atodi i Eglwys Llanrwst). Wedyn byddwn yn cerdded i Gastell Gwydir, lle byddwn yn mynd i mewn i weld y tŷ a’r gerddi (ffi: £4.50).

Ar ôl hynny byddwn yn cerdded i fyny i Gapel Gwydir Uchaf (ac efallai hefyd i’r lawnt fowlio Tuduraidd gynt) cyn dychwelyd i’r afon, gan basio Cei Gwydir. Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar lwybr gwahanol.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 (neu 7 milltir) / 9.5 km

Gradd: Cymhedrol/hawdd, hamddenol – efo llawer o gerdded ar y gwastad.

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded Archeoleg

 

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Taith gerdded archeoleg

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded yn ardal Bwlch y Ddeufaen uwchben Dyffryn Conwy, sydd â monolithau, cylchau cerrig a chromlechi, efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon. Bydd peth o’r cerdded oddi ar lwybrau, felly bydd hi’n arw dan draed.

Byddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyn yn yr un modd mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Arweinydd:   i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.