Category Archives: Sadwrn Mai 19

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a fydd yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am chwedlau’r ardal a’i hanes dynol a naturiol.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant trwy gaeau a choedydd llawn clychau’r gog, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd:  5 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  3 milltir / km

Gradd:  Hawdd

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd
Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.15 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.