Category Archives: Sadwrn Mai 19

Amser maith yn ôl

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Amser maith yn ôl (taith gerdded archeoleg)

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon.

Bydd y daith yn cychwyn a gorffen yn Llanbedr-y-cennin, a bydd uchelbwyntiau yn cynnwys Pen-y-gaer, caer Oes yr Haearn (â’i chevaux de frise amddifynnol), golygfeydd gwych tuag at y Carneddau a dros Bae Lerpwl, a hefyd arhosiad sydyn yn un o dafarnau gorau Gogledd Cymru!

Bydd hon yn daith ‘cymedrol’, efo rhywfaith o gerdded ar dir mwy garw oddi ar y llwybr.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyd yn yr un modd.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Way Back When

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwlad y Gog

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at Siabod a’r Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl, ar lwybrau llydan, gan basio Llyn Bychan cyn cyrraedd Llyn Geirionydd (lle mae ‘na doiledau), a dychwelyd i Drefriw trwy’r dolydd ar lan Afon Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm, ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag, ac os na chlywn ni hi, mi fwytwn ni ein hetiau!

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol, bron yn galed oherwydd ei hyd, ond hamddenol

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nigel Thomas a Mike Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Cuckoo Country

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

I Lawr i’r Môr

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Mai, 2018

I lawr i’r Môr

2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly byddwn yn dathlu hyn trwy gerdded o Drefriw i’r môr – a dan ni ddim isio brysio, felly mi fyddwn ni’n gwneud hyn mewn dwy ran, dros ddau ddiwrnod.

Ar y diwrnod cyntaf byddwn ni’n cerdded o Drefriw i ardal Pen-y-gaer. Ar ddiwedd y diwrnod mi ddown ni yn ôl yn y bws mini.

Hwn ydy’r diwrnod mwya caled o’r ddau – o bell – sydd yn cychwyn efo’r esgyniad serth i ben Cefn Cyfarwydd, y grib y tu ôl i Drefriw. O hyn ymlaen byddwn yng ngodreon y Carneddau, a byddwn yn ddisgyn i Gwm Cowlyd cyn croesi ysgwydd Moel Eilio i Gwm Eigiau. O fa’na byddwn yn anelu at y bwlch rhwng Pen-y-gaer a Phenygadair.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd ar y bws mini i le fuon ni y diwrnod cynt, wedyn parhau i’r môr yng Nghonwy, yn rhannol ar hyd Llwybr Arfordir Gogledd Cymru, gan basio Bwlch Sychnant cyn dilyn y llwybr ar hyd Mynydd y Dref a disgyn i lawr i Gonwy. Ac yno gobeithio bydd ‘na amser am banad a hufen iâ ar y cei, os hoffech chi!

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd bob dydd.

Pellter:  tua 12 milltir + 7.5 milltir / 19 km + 12 km

Gradd:  Cymhedrol/Caled. Bydd llawer o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Bydd y diwrnod cyntaf yn llawer mwy heriol ac anghysbell. Cofiwch y medrith hi fod yn oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am 9.30 y.b. a  dydd Sul am 9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Colin Devine a Karen Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Down to the Sea

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Yn ôl o Fetws-y-coed

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Yn ôl o Fetws-y-coed

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (bws), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

O Fetws-y-coed byddwn yn cerdded i fyny ceunant hardd Aberllyn heibio i’r hen fwynglawdd, wedyn wrth ochr Llyn y Parc lle byddwn yn cael cinio. Byddwn yn ymweld â mwynglawdd Nant Bwlch-yr-haearn (Nant BH) wedyn i olygfan efo golygfeydd dros Lanrwst a Dyffryn Conwy.  Wrth i ni groesi Mynydd BH bydd y golygfeydd yn newid i’r rheiny dros gadwyni Gogledd Eryri o le byddwn yn cerdded i lawr i Eglwys Llanrhychwyn a Dyffryn Crafnant yn ôl i Drefriw heibio Rhaeadr y Tylwyth Teg.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  7.5 miles / 13 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd yn weddol heini

Cyfarfod :  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinwyr :  John Barber a Dave Prime

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Back from Betws

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Planhigion Alpaidd

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Planhigion Alpaidd

Cymuned blanhigion hyna Prydain yw planhigion Alpaidd, ac maent yn cynrychioli’r dudalen gyntaf yn hanes naturiol ein hynys ers Oes yr Iâ. Diflannon nhw i’r rhan fwya ym Mhrydain wrth i’r hinsawdd gynhesu, ond trwy wyrth, mae nifer fach o’r planhigion hardd a chaled hyn yn bodoli mewn ychydig o lefydd arbennig.

Efallai bod Gwarchodfa Natur Cwm Idwal yn Nyffryn Ogwen yn un o’r fwya enwog, a lle hawdd ei gyrraedd ymysg ‘Arctic Refugia’ Eryri.

Bydd y daith hon yn ymweld â rhai o’r cymunedau planhigion hyn, ac byddwn yn cysidro eu hecoleg yn ogystal â bygythiadau i’w goroesiad.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd, llawer i’w yfed, a dillad addas ar gyfer yr ucheldiroedd. Efallai bydd binocwlars a lensys llaw o ddefnydd hefyd. Byddwn yn ôl erbyn 5.30yp (yn gynharach os bydd y tywydd yn arw).

Pellter: Dim mwy na 6 milltir / 10 km

Gradd ac addasrwydd: Cymhedrol, ond mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cerdded dros dir a fydd, ar adegau, yn serth ac anwastad oddi ar y llwybrau.

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ac mi fyddwn yn rhannu ceir i Gwm Idwal ac yn ôl.

Arweinyddion: Pete Kay and Joan Prime

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Alpine Plants

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Sgiliau ar y Bryniau

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Sgiliau ar y Bryniau

Oes gynnoch chi awydd taith gerdded dda, ond ar yr un pryd cyfle i ddatblygu rhywfaint ar eich sgiliau cerdded, e.e. defnyddio cwmpawd, darllen map, cymorth cyntaf sylfaenol, ac ati?

Bydd y daith gerdded hon yn mynd â ni o Drefriw i fyny i ardal hyfryd Crafnant a Geirionydd, ond mi gewch chi fwy allan o hyn na dim ond taith gerdded dda!

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Cymhedrol, hamddenol

Cyfarfod:  11.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Roger Pierce a Ceri Jones

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Hills and Skills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Crafnant

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Pedol Crafnant

Dydy hon ddim yn daith i’r rhai gwangalon! Byddwyn yn dilyn llwybr Ras Flynyddol Melin Trefriw, sydd âg esgyniad o ryw 4000′ (h.y. yn uwch na’r Wyddfa!).

I gychwyn byddwn yn esgyn Cefn Cyfarwydd – y grib y tu ôl i Drefriw – cyn anelu ar hyd ei thop llydan i copaoedd Creigiau Gleision. O fa’ma mae ‘na olygfeydd gwych o’r Glyderau, yr Wyddfa, a hyd yn oed o’r arfordir. Ar ôl ymweld â thopiau is Craiglwyn, Craig Wen a’r Crimpiau, byddwn yn disgyn i Lyn Crafnant, wedyn cerdded dros Fynydd Deulyn i Lyn Geirionydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter: tua 11 milltir / 17.5 km

Gradd: Caled, mynydd (gweler y proffil isod)

Cyfarfod: 8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis a Brian Miller

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Crafnant Horseshoe

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd
Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.