Category Archives: Saturday 16 May

Cylch Carnedd Llywelyn

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Cylch Carnedd Llywelyn

Dyma ein taith gerdded mynydd mawr eleni!

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y bws mini (dim ond 10 munud) dros yr allt y tu ôl i Drefriw, i Gwm Cowlyd.
O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (3500′, ac yn ail i’r Wyddfa) trwy …, ac yn dychwelyd trwy … ac yn ôl i Drefriw.  Gobeithio bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch yn heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw …. o esgyniad.

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Caled, mynydd

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Mike Bolsover and Nick Livesey (award-winning photographer)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cylch Gwydir

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Cylch Gwydir

Rhwng Trefriw a Betws-y-coed mae Coedwig Gwydir.  Yn aml byddwn ni’n trefrnu teithiau cerdded yn y goedwig (fel da ni wedi’i wneud eleni), ond mae’r daith hon yn mynd â ni o’i chwmpas.

Byddwn ni’n cerdded i Fetws y coed, heibio i Lyn Parc, wedyn dilyn, i gychwyn, Afon Llugwy tuag at Gapel Curig cyn anelu am Lyn Geirionydd ac ŷn ôl i Drefriw.  Y daith olygfaol hon ydy’r un hira yn yr Ŵyl Gerdded eleni.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 15 milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, efo cryn dipyn o esgyniad a disgyniad, ac mae’n hir.

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Tony Ellis a Paul Newell

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cwmorthin a’r Moelwynion

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2019

Cwmorthin a’r Moelwynion

Byddwn ni’n teithio yn ein bws mini i Danygrisiau (ger Blaenau Ffestiniog) i gerdded i fyny i Gwm Cymorthin a’i lyn hyfryd. Byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Chwarel Rhosydd cyn esgyn Moelwyn Mawr (2526′ / 770m), sydd â rhai o’r golygfeydd gorau yn Eryri. Wedi disgyn i Danygrisiau, byddwn yn dychwelyd i Drefriw yn y bws mini.

Dowch â dillad cynnes/wrth-ddŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol/anodd

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Nigel Thomas and Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Bync-barnio yn Nyffryn Mymbyr – taith ddau-ddiwrnod

Dydd Sadwrn 16eg a Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Byncc-barnio yn Nyffryn Mymbyr – taith ddau ddiwrnod

Mae hon yn daith ddau ddiwrnod. Dyma’r trydydd tro i ni wneud taith ddau ddiwrnod, a dan ni wrth ein boddau efo’r elfen gymdeithasol a’r ‘bonding’ sydd yn datblygu dros gyfnod hirach. Ond eleni byddwn ni’n gwneud rhywbeth gwahanol – yn lle dychwelyd i Drefriw ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, byddwn ni’n ros dros nos mewn tŷ bync cyfforddus!

Ar y diwrnod cyntaf byddwn ni’n cerdded o Drefriw i Gapel Curig a phen pella llynnoedd Dyffryn Mymbyr, sydd yn enwog am ei olygfeydd gwych o Bedol yr Wyddfa.

Byddwn ni wedyn yn aros dros nos yn y tŷ bync yno.  (Angen manylion ynglŷn â be’ i ddod.)

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw ar lwybr hollol wahanol, mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Ddylai bod ‘na olygfeydd da ar y ddau ddiwrnod os bydd y cymylau’n uchel.

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Pellter:  tua x milltir (x km) + x milltir (x km)

Gradd:  Cymhedrol

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am x.xx y.b.  yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Brian Watson and Liz Burnham

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

I Blas y Brenin yng Nghapel Curig

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

I Blas y Brenin yng Nghapel Curig

Taith gerdded hyfryd i Gapel Curig trwy Lyn Geirionydd. … Byddwn ni’n gorffen ym Mlas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol, lle bydd ‘na gyfle i gael diod (poeth neu oer) tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Dave Prime and Mat Hancox

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Yn ôl o Fetws-y-coed

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2018

Yn ôl o Fetws-y-coed

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (bws), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  8 miles / 12.5 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd yn weddol heini

Cyfarfod :  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinwyr :  Karen Martindale and Jan Blaszkiewicz

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Dolgarrog walk

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Dolgarrog

Manylion

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Pete Kay a Tomos Jones

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Celf Amgylcheddol i deuluoedd

Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Celf Amgylcheddol i deuluoedd

Mae’r daith hamddenol, leol, ar gyfer teuluoedd, a’r arweinydd fydd arlunydd Tim Pugh (gweler ei wefan here).  Mae Tim yn gwneud celfwaith trwy ddefnyddop deunydd naturiol fel  priciau, dail a moch coed.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Hawdd a hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Tim Pugh and Cate Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig