Category Archives: Saturday 16 May

Y Tywysog a’r Wrach

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Y Tywysog a’r Wrach  –  Cylch Carnedd Llywelyn

Dyma ein taith gerdded mynydd mawr eleni!

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y bws mini (dim ond 10 munud) dros yr allt y tu ôl i Drefriw, i Gwm Cowlyd.
O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (y Tywysog, 1,064 m / 3,491′, ac yn ail i’r Wyddfa) trwy …, ac yn dychwelyd trwy Ben Llithrig y Wrach (y wrach, 799 m /  2,621′)  … ac yn ôl i Drefriw.  Gobeithio bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw …. o esgyniad.

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10-12 milltir / 16-19 km

Gradd:  Llafurus, mynydd

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Mike Bolsover a Nick Livesey (ffotografydd o fri)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cerdded Terfynau’r Goedwig

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Cerdded Terfynau’r Goedwig

Rhwng Trefriw a Betws-y-coed mae Coedwig Gwydir.  Yn aml byddwn ni’n trefnu teithiau cerdded yn y goedwig (fel y byddwn ni’n ei wneud eleni), ond mae’r daith hon yn mynd â ni o’i chwmpas.

I gychwyn byddwn yn gadael Trefriw trwy Goed yr Allt, wedyn pasio rhaeadr Cynffon y Gaseg Las ar ein ffordd i ardal Castell Gwydir. Mae’r llwybr i fyny at Lyn Parc yn cynnig golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy. Byddwn wedyn yn disgyn i Fetws y coed, lle byddwn ni’n dilyn rhan o Lwybr Llechi Eryri am ryw 3 milltir, gan ddilyn Afon Llugwy heibio i’r Rhaedr Ewynnol tuag at Tŷ Hyll.  Byddwn wedyn yn troi oddi wrth yr afon tuag at Lyn Crafnant a Llyn Geirionydd ac yn ôl i Drefriw.  Y daith olygfaol hon ydy’r un hira yn ein Gŵyl Gerdded eleni.
Byddwn yn pasio toiledau ym Metws y coed (5m) a Chrafnant (12m)

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 15 milltir / 24 km

Gradd:  Cymedrol (ond llafurus oherwydd ei hyd), efo cryn dipyn o esgyniad a disgyniad (rhyw 3,500′ o esgyniad i gyd), ac mae’n hir.

Cyfarfod:  8:30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Tony Ellis a Paul Newell

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cwmorthin a’r Moelwynion

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2019

Cwmorthin a’r Moelwynion

Byddwn ni’n teithio yn ein bws mini i Danygrisiau (ger Blaenau Ffestiniog) i gerdded i fyny i Gwm Cymorthin a’i lyn hyfryd. Wedi pasio Chwarel Cwmorthin, byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Chwarel Rhosydd, wedyn heibio i’r Twll Mawr i ben Moel yr Hydd (648m / 2,126′) sydd yn cynnig golygfeydd gwych o’r Moelwynion a llawer o gopâu Eryri. Wedi disgyn i Chwarel Wrysgyn a’i dwnel ac inclein diddorol, byddwn yn dychwelyd i Danygrisiau. Bydd ‘na amser am banad yn y caffi tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Weithiau mae’n oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Dewch â dillad cynnes/wrth-ddŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol/llafurus

Cyfarfod:  9:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Bernard Owen a Nigel Thomas

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Bync-barnio yn Nyffryn Mymbyr – taith ddau-ddiwrnod

Dydd Sadwrn 16eg a Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Bync-barnio yn Nyffryn Mymbyr – taith ddau ddiwrnod

Mae hon yn daith ddau ddiwrnod. Dyma’r trydydd tro i ni wneud taith ddau ddiwrnod, a dan ni wrth ein boddau efo’r elfen gymdeithasol a’r ‘bonding’ sydd yn datblygu dros gyfnod hirach. Ond eleni byddwn ni’n gwneud rhywbeth gwahanol – yn lle dychwelyd i Drefriw ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, byddwn ni’n ros dros nos mewn tŷ bync cyfforddus!

Ar y diwrnod cyntaf byddwn ni’n cerdded o Drefriw i Gapel Curig (efo diod ym Mhlas y Brenin wrth basio os bydd pobl isio) wedyn ymlaen i ben pella llynnoedd Dyffryn Mymbyr, sydd yn enwog am ei olygfeydd gwych o Bedol yr Wyddfa.

Byddwn ni wedyn yn aros dros nos yn y tŷ bync yno.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw ar lwybr hollol wahanol, mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Ddylai bod ‘na olygfeydd da ar y ddau ddiwrnod os bydd y cymylau’n uchel.

Trefniadau:   Byddwch chi’n medru cerdded efo ‘day sack’.  Byddwch chi’n medru gadael eitemau fel bagiau cysgu, bwyd/diod ychwanegol (i ginio nos a brecwast), dillad, ac ati, efo ni yn Neadd y Pentref, ac mi awn ni â phob dim i’r tŷ bync ar eich cyfer.  Yn yr un modd, ar y dydd Sul, mi fyddwch chi’n medru cerdded efo ‘day sack’, ac mi ddown ni â phob dim arall yn ôl i Drefriw i chi.

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Pellter:  Tua 10 milltir (16 km) + 10 milltir (16 km)

Gradd:  Cymhedrol, hamddenol

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am 9:30 y.b.  yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith.

Arweinyddion:  Brian Watson a Liz Burnham

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.) Sylwer bod llefydd yn gyfyngedig i 12 o bobl.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

I Blas y Brenin yng Nghapel Curig

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

I Blas y Brenin yng Nghapel Curig

Taith gerdded hyfryd i Gapel Curig trwy Lyn Geirionydd. Byddwn ni’n cerdded wedyn trwy rannau agored o Goedwig Gwydir, heibio i Lyn Bychan, a gorffen ym Mlas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol, lle bydd ‘na gyfle i gael diod (poeth neu oer) a mwynhau’r golygfa tuag at Bedol yr Wyddfa tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 9 milltir / 14 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  9:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Dave Prime a Mat Hancox

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Y Ffordd Olygfaol Adra

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2018

Y Ffordd Olygfaol Adra

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (bws), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy.
Byddwn yn cerdded i fyny trwy geunant Aberllyn, cyn cyrraedd Llyn Parc a cherdded ar hyd ei lannau. Byddwn wedyn yn disgyn i Hafna, cyn pasio rhai o’r llynnoedd hyfryta yn y goedwig. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.  (Toiledau wrth Lyn Geirionydd.)
Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  About 8 miles / 13 km

Gradd:  Cymedrol, efo cwpl o ddarnau serth

Cyfarfod :  10:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws (£3.50), oni bai bod gynnoch chi bas.)

Arweinwyr :  Karen Martindale a Jan Blaszkiewicz

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Dolgarrog walk – Ei hanes a’i Hanes Naturiol

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Dolgarrog – Ei hanes a’i Hanes Naturiol

Mae Dolgarrog yn bentref bach ar ochr gorllewinol Dyffryn Conwy, 3 milltir i’r gogledd o Drefriw. Ar y llethrau uwch ei ben mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed Dolgarrog.

Mae’r pentref presennol a’i dai yn ganlyniad i lawer o waith adeiladu a wnaed ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Bu hyn yn defnyddio’r dŵr ym mynyddoedd y Carneddau er mwyn pweru ffatri alwminiwm yn y pentref.

Byddwn ni’n cerdded o’r pentref, i fyny drwy’r warchodfa natur er mwyn archwilio hanes diwydiannol a chyn-ddiwydiannol yr ardal. Ar y ffordd byddwn yn ymweld â’r rhaeadrau fu unwaith yn enwog, aneddiadau gwag, cynefinoedd planhigion prin, a cheir golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy a mynyddoedd y Carneddau.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  10:30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Pete Kay a Tomos Jones

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Creadigaethau Natur

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Creadigaethau Natur – i deuluoedd

Mae’r daith hamddenol, leol hon ar gyfer teuluoedd, a’r arweinydd fydd arlunydd Tim Pugh (gweler ei wefan yma) a fydd yn ein helpu i greu gwaith celf dros dro wedi’u hysbrydoli gan y byd naturiol, gan defnyddio deunydd (fel  priciau, dail a moch coed) a gasglir ar ein daith gerdded yn Nyffryn Crafnant. Dewch â chamera er mwyn recordio eich campwaith!

Hyd:  Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 3 milltir / 5 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol

Cyfarfod:  11:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Tim Pugh a Cate Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig