Category Archives: Gwener Mai 18

Dŵr i’r Arfordir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Dŵr i’r Arfordir

Bydd y daith gerdded hon yn ymweld â’r 4 llyn sydd yn darparu dŵr ar gyfer y trefi ar yr arfordir, ac hefyd i Ddyffryn Conwy. I gychwyn byddwn yn mynd yn y bws mini allan o Drefriw i Gwm Cowlyd, wedyn cerdded i Lyn Cowlyd cyn anelu dros y bryn am Lyn Eigiau. Byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Lyn Melynllyn a Llyn Dulyn, cyn dychwelyd i Ddyfryn Eigiau er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw. Mae llwyth o hanes diwydiannol yn perthyn i’r llynnoedd hyn hefyd.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, ac mae’n medru bod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo ‘sgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 9.5 milltir / 15 km

Gradd: Eitha caled oherwydd y tir

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: ??

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Hanes Naturiol Eryri

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Hanes Naturiol ar Hen Lwybr y Porthmyn

Taith gerdded o Drefriw i Gapel Curig.  Byddwn yn dilyn hen lwybr y porthmyn, mynd trwy hen goetir, pasio hen fwyngloddiau, a chroesi gweundir.  Os bydd y tywydd a gallu’r grŵp yn caniatau, byddwn yn dringo i gopa’r Crimpiau, o le mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd o gwmpas. Dyma gyfle i ddysgu am yr hanes folcanig a thectonig sydd wedi creu’r creigiau a’r dirwedd yn Eryri.

Bydd digon o amser am banad yng Nghapel Curig neu ym Mhlas y Brenin cyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd 6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  8 milltir / 13 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Bydd archebion yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Llyn Elsi

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Llyn Elsi

Mae hon yn daith gerdded wrth ochr yr afon ym Metws-y-coed, wedyn ar draws Pont y Mwynwyr, ac i fyny i Lyn Elsi, yn rhannol trwy ddilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig. Ar ôl cerdded y filltir o gwmpas y llyn, byddwn yn dychwelyd i Fetws-y-coed.

Er bod Llyn Elsi ryw 700′ uwchben Betws-y-coed, dydy’r esgyniad ddim yn serth, wedyn ar y ffordd yn ôl mae’n mynd ar i lawr yr holl ffordd!

Bywddyn yn defnyddio ein bws mini i fynd i Fetws-y-coed ac i ddychweld ar ddiwedd y dydd.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 5.5 milltir / 9 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

 

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Taith gerdded fyfyriol fer o Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw) ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir. Mae’n llwybr tawel sydd â golygfeydd da mewn mannau.  Bydd ‘na sesiwn fer o ioga/fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon.

Hyd:  2 awr

Pellter:  1.5 filltir / 2 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Mae hon yn daith gerdded olygfaol, gwych yn rhannau uwch ymylon Coedwig Gwydir, sydd â golygfeydd agored, hyfryd dros y dyffrynnoedd cyfagos, a thraw i fynyddoedd gogledd Eryri.

Byddwn yn mynd yn y bws mini i Wydir Uchaf (dim ond 2 filltir o Drefriw), wedyn bydd ein llwybr yn anelu i fyny at Lyn Parc, efo golygfeydd uchel uwchben Dyffryn Conwy, wedyn dros i Nant BH, lle mae modd (pan fydd hi’n glir) gweld 9 copa dros 3000′.  Byddwn yn pasio Llyn Bwlch y gwynt a Llyn Glangors, sydd â’u golygfeydd eu hunain, wedyn yn ôl i Drefriw heibio i Lyn Geirionydd ac uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 8 milltir / 13 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Drysau Cysegredig

Dydd Gwener 18fed  Mai, 2018

Drysau Cysegredig

Taith gerdded hyfryd o Drefriw fydd yn ymweld â 3 eglwys a chapel, sef Egwlys Trefriw, hen Eglwys Llanrhychwyn, Capel Gwydir Uchaf ac Eglwys Llanrwst.

O Drefriw byddwn yn cerdded trwy’r coed uwchben Dyffryn Crafnant er mwyn cyrraedd Eglwys Llanrhychwyn, wedyn disgyn ar ymyl y goedwig tuag at Gapel Gwydir Uchaf. Byddwn wedyn yn dilyn yr afon i Lanrwst, a’i dilyn eto yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd: Hawdd, hamddenol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Plas y Brenin i Fetws-y-coed

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Play y Brenin i Fetws-y-coed

I gychwyn byddwn yn dal y bws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded i fyny’r afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a byddwn yn pasio’r Rhaear Ewynnol a Thŷ Hyll (da am banad bob tro!)

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd ‘na gyfle am banad cyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6.5 milltir / 10.5 km

Gradd: hawdd/cymhedrol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:   Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

 

Dydd Gwener 18ed Mai, 2018

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Drywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd y llynedd
Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.15 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.