Category Archives: teithiau 2019

Yr Wyddfa

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Yr Wyddfa

Dros y blynyddoedd dan ni wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n cyfaddef bod nhw erioed wedi cerdded i fyny’r Wyddfa – ond maen nhw isio ei wneud o!  Wel, dyma eich cyfle,  efo dau Warden Gwirfoddol yr Wyddfa sydd yn gwybod bron pob dim am y mynydd a’i lwybrau. Byddwn yn cychwyn yn gynnar, gan esgyn ar y Llwybr Pyg er mwyn cyrraeddd y copa wrth i’r gaffi agor. Byddwn yn disgyn ar Lwybr y Mwynwyr.

Byddwn yn teithio i Ben y Pass ac yn ôl ar ein bws mini.

(Sylwch – Er ein bod ni’n disgwyl y bydd y caffi a thoiledau ar y copa ar agor, os bydd y gwynt yn gryf iawn fydd y trenau ddim yn rhedeg i’r copa, felly fydd yr adeilad ddim ar agor.)

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar yr Wyddfa, hyd yn oed ym miss Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd – x awr. Dewch â bocs bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  7.5 miles / x km

Gradd:  Mynydd caled

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Tony Ellis a Linda Roberts

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Trychineb Dolgarrog

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Trychineb Dolgarrog

Mae’r daith gerdded hon yn cychwyn ar ymylon Dolgarrog, sydd ond 5 munud o Drefriw (byddwn yn mynd yn y bws mini).  Wedyn byddwn yn ymweld â Chronfa ddŵr Coedty, uwch ben y pentref, cyn anelu amLyn Eigiau a’i argae ar hyd yr hen dramffordd. Digwyddodd y trychineb pan dorodd yr argae hon yn 1925. Wedi dychwelyd i Ddolgarrog, byddwn yn ymweld â’r maen coffa.

Cofiwch mai weithiau mae’n oer yng ngodreuon y Carneddau, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua x milltir / x km

Gradd: Cymhedrol/caled, efo rhai darnau mwy serth, yn enwedig ar y dechrau lle mae ‘na ryw 800’ o esgyniad yn y 3/4 milltir cyntaf.

Cyfarfod: x y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nigel Thomas ac Idris Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Isel ac Uchel

 

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Isel ac Uchel

Ar y daith hon byddwn yn archwilio llefydd isel ac uchel.  I gychwyn byddwn yn dilyn Afon Conwy, sydd ar lefel y môr (mae’r afon yn llanwol hyd at Drefriw), cyn dringo i’r pilar trig yn un o’r llefydd ucha yng Nghoedwig Gwydir. Byddwn yn dychwelyn i Drefriw trwy Grinllwm, yr allt sydd yn edrych dros y pentref, ac i lawr y dyffryn hyd at y môr.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua x milltir / x km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Karen Martindale a Graham Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cerrig ac Esgyrn

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Cerrig ac Esgyrn (taith gerdded archeoleg)

Bydd y daith gerdded hon yn cynnig cyfle i ddysgu am y tirwedd hanesyddol yn ardal xxxx

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:   xx a xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Mae hon yn daith gerdded olygfaol, gwych yn rhannau uwch ymylon Coedwig Gwydir, sydd â golygfeydd agored, hyfryd dros y dyffrynnoedd cyfagos, a thraw i fynyddoedd gogledd Eryri.

Byddwn yn mynd yn y bws mini i Wydir Uchaf (dim ond 2 filltir o Drefriw), wedyn bydd ein llwybr yn anelu i fyny at Lyn Parc, sydd â golygfeydd uchel uwchben Dyffryn Conwy, wedyn dros i Nant Bwlch-yr-haearn, lle mae modd (pan fydd hi’n glir) gweld 9 copa dros 3000′.  Byddwn yn pasio Llyn Bwlch y gwynt a Llyn Glangors, sydd â’u golygfeydd eu hunain tuag at y mynyddoedd, wedyn yn ôl i Drefriw heibio i Lyn Geirionydd ac uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 7.5 milltir / 12 km

Gradd:  Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Karen Black and Gill Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cerdded a phadlo

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Cerdded a Phadlo

Mae hon yn daith gerdded efo gwahaniaeth. Byddwn yn cerdded rhwng Trefriw a Llyn Parc (yng Nghoedwig Gwydir), ac hefyd sesiwn o ‘pac-rafftio’ ar y llyn.

Bydd 2 grŵp o 8 o bobl:

  •  Bydd y grŵp cyntaf yn teithio ar ein bws mini i Mwynglawdd Hafna, wedyn cerdded i fyny i Lyn Parc ar gyfer y sesiwn pac-rafftio (1 neu 2 filltir). Wedyn byddan yn cerdded yn ôl i Fwynglawdd Hafna a Threfriw (5 neu 6 milltir).
  • Bydd yr ail grŵp yn cerdded o Drefriw i Lyn Parc ar gyfer y sesiwn rafftio (5 neu 6 milltir), wedyn dychwelyd i Fwynglawdd Hafna er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 6 – 8 milltir / x km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: x y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx a xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Cyfle i ddarganfod y gwanwyn yn Nyffryn Crafnant ar y daith gerdded hamddenol hon.

Hyd: Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua x milltir / x km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: x y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Joan Prime a Cate Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

 
Join us for a yogic and meditative walk to connect with self and the natural world. We will meet at Trefriw Village Hall for a car share to xxxx  .
The walk itself will last about 2 hours, starting near xxxxx, then going into the forest and on to visit xxxx before returning to xxxx for a car share back to Trefriw.
 
Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded iogig a myfyriol i gysylltu â’r hunan a byd natur. Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw cyn rhannu ceir i xxxx (x milltir i ffwrdd).
Bydd y daith ei hun yn para am ryw 2 awr, gan gychwyn ger xxxx, wedyn awn ni i mewn i’r goedwig ac ymlaen i ymweld â xxxx, cyn dychweld i’n man cychwyn a’r ceir yn ôl i Drefriw.
 

Hyd:  tua 2 awr

Pellter:  tua 2 filltir / 3 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  x.xx y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i xxxx (xxx filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  Gwen Parri a xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  Bydd archebu yn agor ar 15 Mawrth, 2019.
I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.
Ewch i’r dudalen archebu

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig