Category Archives:

Taith Gerdded i Fore-godwyr

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Cyfle i fwynhau côr y bore bach ar daith gerdded gynnar

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr dar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai mannau byr yn garw ac yn serth.  Efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ac mi fyddwn ni’n ôl mewn digon o amser i chi mynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  2 awr

Pellter3 milltir / 5 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, a hamddenol

Cyfarfod:  x.xx (yn gynnar) ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Gorffen:  8.30 y.b. (efo brecwast dewisol wedyn yn y caffi yn y pentref, ar eich traul eich hun)

Arweinyddion:    Joan Prime, arweinydd teithiau efo Cerdded Conwy Walks, a xxxx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Dros y Bwlch i’r Môr

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Dros y Bwlch i’r Môr

2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly byddwn ni’n dathlu trwy gerdded dros Bwlch y Ddeufaen uwchben Rowen i’r môr wrth Abergwyngregyn, neu efallai byddwn ni’n gorffen yng Nghonwy wedi nesau at y dref ar hyd Mynydd y Dref. (Pa un bynnag a ddewiswn, down ni o hyd i gaffe am banad cyn dod adra!)

Mae’r llwybr trwy Bwlch y Ddeufaen yn dilyn llwybr Rhufeinig sydd yn pasio meini hir, cylchau cerrig a chromlechi.

Byddwn ni’n teithio i’n man cychwyn yn y bws mini, a fydd hefyd yn dod â ni adra ar ddiwedd y daith gerdded.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 9 milltir / 14 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Pedol Crafnant

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Pedol Crafnant

Dydy hon ddim yn daith i’r rhai gwangalon! Byddwyn yn dilyn llwybr Ras Blynyddol Melin Trefriw, sydd âg esgyniad o ryw 3000′.

I gychwyn byddwn yn esgyn Cefn Cyfarwydd – y grib y tu ôl i Drefriw – cyn anelu ar hyd ei thop llydan i copaoedd Creigiau Gleision. O fa’ma mae ‘na olygfeydd gwych o’r Glyderau, yr Wyddfa, a hyd yn oed o’r arfordir. Ar ôl ymweld â thopiau is Craiglwyn, Craig Wen a’r Crimpiau, byddwn yn disgyn i Lyn Crafnant, wedyn cerdded dros Fynydd Deulyn i Lyn Geirionydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo ‘sgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 11 milltir / 17.5 km

Gradd: Caled, mynydd

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: xx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor a5 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

O Fetws-y-coed i Drefriw

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

O Fetws-y-coed i Drefriw

(N.B. – Bydd hon yn dilyn llwybr gwahanol i daith y llynedd o’r un enw)

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (bws), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Mae hon yn daith odidog, a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri. Hefyd byddwn yn ymweld â nifer o lynnoedd a safleoedd hanesyddol ar y llwybr yn ôl i Drefriw.

Hyd:  6 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  7.5 miles / 12 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd yn weddol heini

Cyfarfod :  xxx  y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinwyr :  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Crib y Glyderau i lawr i Gapel Curig

Taith gerdded mynydd ydy hon.  Byddwn yn cychwyn o Wern Gof Uchaf yn Nyffryn Ogwen cyn esgyn Crib y Glyderau (800m). Byddwn wedyn yn dilyn y grib lydan i’r dwyrain heibio i Allt yr Ogof, cyn disgyn i Gapel Curig.  Golygfeydd da trwy’r daith. Bydd amser am banad yn y bar ym Mhlas y Brenin wedyn.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i’r man cychwyn, ac yn ôl.

Hyd: Trwy’r dydd – 7 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6 km / 10 milltir

Gradd: Caled

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

I Lawr Afon Conwy i’r Môr

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Mai, 2018

I lawr Afon Conwy i’r Môr

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy. Ond 2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly mi fyddwn ni’n croesi’r afon a cherdded i lawr i’r môr – dros 2 ddiwrnod.

Bydd ein bws mini yn dod â ni yn ôl i Drefriw ar ddiwedd bob dydd, ac ar yr ail ddiwrnod mynd â ni i’n man cychwyn.

Hyd: Trwy’r dydd – 6 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 7 milltir + 7 milltir / 11 km + 11 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod: x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw

 

Dydd Sadurn 19eg Mai, 2018

Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw

Ymunwch â ni am daith sydd yn denu llawer o ymwelwyr i Drefriw – y gylchdaith glasurol o Lyn Crafnant a Llyn Geirionydd.  O Drefriw byddwn yn esgyn heibio i Raeadr y Tylwyth Teg ac ymlaen i ymylon Coedwg Gwydir.  Soniwyd am y Goedwig mewn llenyddiaeth dros 500 can mlynedd yn ôl, ac yn bendant byddwn yn gweld peth o’i hanes, gan basio hen weithfeydd a Chofeb Taliesin.

Mae’r golyfeydd o’r ddau lyn yn odidog, ac bydd ‘na ddigon o gyfle i siarad efo’ch arweinwyr am hanes a chwedlau’r ardal.  Ar ôl gorffen ein cylchdaith o’r ddau lyn, byddwn yn ddychweld i Drefriw, ac os bydd y tymor yn caniatau, byddwn yn ymweld â llechwedd llawn clychau’r gog ar ein ffordd yn ôl.

Hyd:  5 awr  – Dewch â bocs bwyd. 

Pellter:  6.5 milltir / 10.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    xxx

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sgiliau ar y Bryniau

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Sgiliau ar y Bryniau

Oes gynnoch chi awydd taith gerdded dda, ond ar yr un pryd cyfle i ddatblygu rhywfaint ar eich sgiliau cerdded, e.e. defnyddio cwmpawd, darllen map, cymorth cyntaf sylfaenol, ac ati?

Bydd y daith gerdded hon yn mynd â ni o Drefriw i fyny i ardal hyfryd Crafnant a Geirionydd, ond mi gewch chi fwy allan o hyn na dim ond taith gerdded dda.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 5 milltir / 8 km

Gradd: Cymhedrol, hamddennol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.