Category Archives:

Amser maith yn ôl

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Amser maith yn ôl (taith gerdded archeoleg)

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon.

Bydd y daith yn cychwyn a gorffen yn Llanbedr-y-cennin, a bydd uchelbwyntiau yn cynnwys Pen-y-gaer, caer Oes yr Haearn (â’i chevaux de frise amddifynnol), golygfeydd gwych tuag at y Carneddau a dros Bae Lerpwl, a hefyd arhosiad sydyn yn un o dafarnau gorau Gogledd Cymru!

Bydd hon yn daith ‘cymedrol’, efo rhywfaith o gerdded ar dir mwy garw oddi ar y llwybr.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyd yn yr un modd.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Way Back When

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Ar hyd Afon Llugwy

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Ar hyd Afon Llugwy o Fetws-y-coed i Gapel Curig

I gychwyn byddwn yn dal y bws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded ar hyd yr afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a byddwn yn pasio’r Rhaeadr Ewynnol a Thŷ Hyll (sy’n dda am banad bob tro!)

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd ‘na gyfle am banad cyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 6.5 milltir / 10.5 km

Gradd:  hawdd/cymhedrol

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinyddion:  Dave Prime a Nigel Thomas

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Llugwy River Ramble

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cylchdaith Moel Siabod

Moel Siabod

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Moel Siabod

Mae hon yn gylchdaith heriol sy’n cychwyn o Bont Cyfyng, ger Capel Curig. Byddwn yn esgyn Moel Siabod ar ei chrib dwyreiniol, lle bydd ‘na elfen o sgramblo o Lyn y Foel i’r copa. O’r copa (2861’ / 872m) mae ‘na olygfeydd da i bob cyfeiriad o fynyddoedd gogledd Eryri, yn enwedig o Bedol yr Wyddfa. Byddwn yn disgyn i Blas y Brenin i lawr cefn llydan Siabod (ac efallai galw i mewn am banad), wedyn dilyn Afon Llugwy yn ôl i Bont Cyfyng.

Byddwn yn teithio i Bont Cyfyng ac yn ôl yn ein bws mini.

Sylwer – mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymhedrol/caled

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Chris Hopkins and Steve Collister

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Moel Siabod Round

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Tro Natur i Deuluoedd

Dydd Sul 20ed Mai, 2018

Tro Natur i Deuluoedd

Mae hon yn daith efo gweithgareddau i’r teulu (er bod croeso i bawb) fydd yn cyfuno gemau/gweithgareddau amgylcheddol efo chwedlau am yr ardal. Byddwn yn cerdded heibio i Raeadr y Dylwythen Deg wrth ddilyn Afon Crafnant i Ddyfryn Crafnant, sydd yn ardal llawn blodau’r gog a hen goedydd.

Ymysg pethau eraill byddwn yn chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts), chwilota am fwyd gwyllt, cofleidio coed, cerdded yn droednoeth, efallai gwneud cysgodfannau, chwarae mig, ac ati, tra’n mwynhau ein hunain. Bydd y gweithgareddau yn dibynnu ar gyfansoddiad demograffig y grŵp a’r tywydd, wrth gwrs.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd: tua 5 awr.     Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  3 milltir / km

Gradd:  Hawdd. Fydd y cerdded ddim yn egniol, ac mi fyddwn yn dilyn llwybrau da, gan fwyaf, ond weithiau byddwn yn symud oddi ar y llwybrau i gerdded ar dir mwy garw, felly mae angen esgidiau addas arnoch chi.

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  Pete Kay and Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - A Family Walk in Nature

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwlad y Gog

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at Siabod a’r Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl, ar lwybrau llydan, gan basio Llyn Bychan cyn cyrraedd Llyn Geirionydd (lle mae ‘na doiledau), a dychwelyd i Drefriw trwy’r dolydd ar lan Afon Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm, ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag, ac os na chlywn ni hi, mi fwytwn ni ein hetiau!

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol, bron yn galed oherwydd ei hyd, ond hamddenol

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nigel Thomas a Mike Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Cuckoo Country

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

I Lawr i’r Môr

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 19-20 Mai, 2018

I lawr i’r Môr

2018 ydy Blwyddyn y Môr yng Nghymru, felly byddwn yn dathlu hyn trwy gerdded o Drefriw i’r môr – a dan ni ddim isio brysio, felly mi fyddwn ni’n gwneud hyn mewn dwy ran, dros ddau ddiwrnod.

Ar y diwrnod cyntaf byddwn ni’n cerdded o Drefriw i ardal Pen-y-gaer. Ar ddiwedd y diwrnod mi ddown ni yn ôl yn y bws mini.

Hwn ydy’r diwrnod mwya caled o’r ddau – o bell – sydd yn cychwyn efo’r esgyniad serth i ben Cefn Cyfarwydd, y grib y tu ôl i Drefriw. O hyn ymlaen byddwn yng ngodreon y Carneddau, a byddwn yn ddisgyn i Gwm Cowlyd cyn croesi ysgwydd Moel Eilio i Gwm Eigiau. O fa’na byddwn yn anelu at y bwlch rhwng Pen-y-gaer a Phenygadair.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd ar y bws mini i le fuon ni y diwrnod cynt, wedyn parhau i’r môr yng Nghonwy, yn rhannol ar hyd Llwybr Arfordir Gogledd Cymru, gan basio Bwlch Sychnant cyn dilyn y llwybr ar hyd Mynydd y Dref a disgyn i lawr i Gonwy. Ac yno gobeithio bydd ‘na amser am banad a hufen iâ ar y cei, os hoffech chi!

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd bob dydd.

Pellter:  tua 12 milltir + 7.5 milltir / 19 km + 12 km

Gradd:  Cymhedrol/Caled. Bydd llawer o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Bydd y diwrnod cyntaf yn llawer mwy heriol ac anghysbell. Cofiwch y medrith hi fod yn oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am 9.30 y.b. a  dydd Sul am 9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Colin Devine a Karen Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Down to the Sea

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Golygfeydd o Goedwig Gwydir

Mae hon yn daith gerdded olygfaol, gwych yn rhannau uwch ymylon Coedwig Gwydir, sydd â golygfeydd agored, hyfryd dros y dyffrynnoedd cyfagos, a thraw i fynyddoedd gogledd Eryri.

Byddwn yn mynd yn y bws mini i Wydir Uchaf (dim ond 2 filltir o Drefriw), wedyn bydd ein llwybr yn anelu i fyny at Lyn Parc, sydd â golygfeydd uchel uwchben Dyffryn Conwy, wedyn dros i Nant Bwlch-yr-haearn, lle mae modd (pan fydd hi’n glir) gweld 9 copa dros 3000′.  Byddwn yn pasio Llyn Bwlch y gwynt a Llyn Glangors, sydd â’u golygfeydd eu hunain tuag at y mynyddoedd, wedyn yn ôl i Drefriw heibio i Lyn Geirionydd ac uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 7.5 milltir / 12 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Karen Black a Joan Prime

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Views fromm the High Gwydir

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Llyn Elsi

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Ymhell uwchben y torfeydd

Mae Betws-y-coed yn brysur yn ystod y tymor – ond ddim wrth Lyn Elsi lle byddwn ni’n mynd! Mae hon yn daith gerdded wrth ochr yr afon ym Metws-y-coed, wedyn ar draws Pont y Mwynwyr, ac i fyny i Lyn Elsi, yn rhannol trwy ddilyn Sarn Helen, yr hen ffordd Rufeinig. Ar ôl cerdded y filltir o gwmpas y llyn (o le mae golygfeydd da o fynyddoedd gogledd Eryri), byddwn yn dychwelyd i Fetws-y-coed.

Er bod Llyn Elsi ryw 700′ uwchben Betws-y-coed, dydy’r esgyniad ddim yn serth, wedyn ar y ffordd yn ôl mae’n mynd ar i lawr yr holl ffordd!

Bywddyn yn defnyddio ein bws mini i fynd i Fetws-y-coed ac i ddychweld ar ddiwedd y dydd.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymhedrol

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Cate and Mike Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Far from the Madding Crowd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig