Category Archives: 2017 Archive

Datblygu Sgiliau Mordwyo

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Datblygu Sgiliau Mordwyo

At ôl cyflwyniad byr i sgiliau cyfeirleoli, byddwn yn cerdded i Lyn Geirionydd, wedyn dros y bryn a thrwy’r goedwig i Lyn Crafnant.  Ar y ffordd bydd cyfle i ymarfer ein sgiliau mordwyo newydd!   Byddwn yn dychwelyd i Drefriw trwy hen waith Klondyke mewn pryd i ymuno â’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Byddwch chi angen dod â map o’r ardal hon (OS 1:25000 OL17), a chwmpawd hefyd.

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr o gerdded.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  13 km / 8 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.00 y.b. yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nicola Jasieniecka and Dave Evans

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Developing Navigational Skills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Hanes Naturiol Eryri

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Hanes Naturiol Eryri

Bydd ein bws mini yn mynd â ni i Gapel Curig, o le byddwn ni’n cerdded yn ôl i Drefriw.  Byddwn yn dilyn hen lwybr y porthmyn, mynd trwy hen goetir, pasio hen fwyngloddiau, a chroesi gweundir.  Os bydd y tywydd a gallu’r grŵp yn caniatau, byddwn yn dringo i gopa’r Crimpiau, o le mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd o gwmpas. Dyma gyfle i ddysgu am yr hanes folcanig a thectonig sydd wedi creu’r creigiau a’r dirwedd yn Eryri.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd 5 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  11 km / milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Pete Kay, efo Keith Hulse

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Natural History of Snowdonia

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Tair Afon

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Tair Afon

Taith gerdded newydd sbon eleni, ac mae’n daith mewn tair rhan: Yn y rhan gyntaf byddwn yn cerdded wrth ochr Afon Crafnant allan o’r pentref ac ar hyd Dyffryn Crafnant, hyd at ei chyffordd efo Afon Geirionydd. Ar ôl hyn mae ‘na ddarn caled serth, heibio i rhaeadrau a cheunant, wrth i ni ddilyn yr afon fer hon i Lyn Geirionydd (sydd â thoiledau yn ei ben pellaf).

Yn yr ail rhan byddwn yn croesi rhan uchaf Coedwig Gwydir, gan basio cwpl o lynnoedd hardd a golygfeydd gwych, cyn disgyn i Afon Conwy i fyny’r afon i Gastell Gwydir.

Yn y rhan olaf – rhan wastad – byddwn yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy heibio i Lanrwst, wedyn yn ôl i Drefriw ar y Cob. Byddwn yn ôl mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:   15 km / 9.5 milltir

Gradd:  Cymedrol (efo rhan galed fer, a rhan hawdd hir)

Cyfarfod:   9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Tony Ellis, awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

                                  Colin Boyd, arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Views and Lakes in the Gwydir Forest

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Tirweddau’r Gorffennol yng Ngodrau’r Carneddau

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Tirweddau’r Gorffennol yng Ngodrau’r Carneddau

Fel rhan o ddathliadau 50 mlynedd Cymdeithas Eryri, rydym wedi ymuno â nhw i gyflwyno’r daith gerdded hon:

Taith gerdded yng Ngodrau’r Carneddau, efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal.  Bydd peth o’r cerdded oddi ar lwybrau, felly bydd hi’n arw dan draed.

Byddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyn yn yr un modd mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  11 km / 7 milltir

Gradd:  Cymedrol/caled

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Catrina Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Landscapes of the Past in the Carneddau Foothills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.