Category Archives: 2017 Archive

Dwy Daith Gerdded ‘Gacennau’

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Dwy Daith Gerdded ‘Gacennau’

Taith gerdded hamddenol ar hyd Ffordd Gower i’r bont grog dros Afon Conwy, ac yn ôl, mewn pryd i ymuno yn y Ffair Gacennau am 4 y.p.

Os bydd hi’n sych mae posibilrwydd o gerdded yn ôl ar y Cob (mae’n wastad, ond mae nifer o giatiau) i edrych ar yr ardal bywyd gwyllt newydd a’r hen Gei.  Hefyd bydd cyfle ar y ddwy daith i glywed oddi wrth drigolion lleol am ddylanwad yr afon ar hanes lliwgar y pentref.

Mi fyddwch chi’n ôl mewn pryd i ymuno yn y ‘Cake Fest’ am 4 y.h. !

Hyd: Prynhawn 1 – 2 awr o gerdded hamddenol

Pellter: Hyd at km / 2.5 filltir

Gradd: Hawdd

Cyfarfod: 1.45 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:   Colin Devine, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks
                                   a Fred Dillion

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

O Fetws-y-coed i Drefriw

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

O Fetws-y-coed i Drefriw

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus, i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Mae hon yn daith odidog, a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri. Hefyd byddwn yn ymweld â nifer  o lynnoedd a safleoedd hanesyddol ar y llwybr yn ôl i Drefriw.

Hyd:  6 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  11 km / 7 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd yn weddol heini

Cyfarfod :  10.15  y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinwyr : John Barber a Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Betws-y-coed to Trefriw

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded i Fore-godwyr

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Cyfle i fwynhau côr y bore bach ar daith gerdded gynnar

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr dar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai mannau byr yn garw ac yn serth.  Efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Hyd:  2.5 awr

Pellter:  5 km / 3 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  5.45 y.b. ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Gorffen:  8.30 y.b. (efo brecwast dewisol wedyn yn y caffi yn y pentref, ar eich traul eich hun)

Arweinyddion:    Joan Prime, arweinydd teithiau efo Cerdded Conwy Walks, ac Alan Young

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Early Bird Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Trywydd y Chwedlau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Trywydd y Chwedlau

Byddwch yn y grŵp cyntaf i gerdded y trywydd newydd hon, a lansir yn yr Ŵyl Gerdded fel rhan o Flwyddyn  Chwedlau yng Nghymru.  Mae’r daith yn mynd trwy Lanrwst, Gwydir, Llanrhychwyn, Geirionydd a Chrafnant.

Arluniwyd y Trywydd hwn i fod yn daith gerdded hunan-dywys, felly dyna fydd hi!  Chi fydd yr arweinion!  Cewch gopi o’r cerdyn Trywydd, sy’n cynnwys map, cyfeiriadau llawn, a phytiau o wybodaeth am y chwedlau.  (Mae’r cardiau hefyd yn dangos lle mae modd cwtogi’r trywydd er mwyn dychwelyd yn gynnar.)

(d.s.  Peidiwch â deud wrth neb, ond os ewch chi ar y daith hon, mi fyddwch chi mewn sefyllfa gref os penderfynwch chi roi cynnig ar ein Cwis Chwedlau, fydd yn rhedeg trwy’r Ŵyl,  Ceith enillydd y cwis gopi o’r Llyfr Chwedlau newydd ddydd Sul yn ystod y Ffair Gacennau.)

 

Hyd:   Trwy’r dydd – 5 awr.   Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  14 km / 9 milltir

Gradd :   Cymedrol

Cyfarfod:  10.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Legends Trail

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

 

Hen Dramffyrdd yng Ngodrau’r Carneddau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Hen Dramffyrdd yng Ngodrau’r Carneddau

Byddwn ni’n mynd mewn bws mini i fyny’r allt serth o Drefriw i Gwm Cowlyd anghysbell, cyn cerdded dros y bryn am 1.5 milltir i Gwm Eigiau.  Byddwn ni’n cerdded wedyn ar hyd Tramffordd Eigiau a Thramffordd Cowlyd yn ôl i’n man cychwyn.  Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar droed.

Bydd llawer o hanes lleol am y tramffyrdd hyn a’u hargaeau.

Mae’r ardal hon yng Ngodre’r Carneddau yn anghysbell.  Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr a chynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  16 km / 10 milltir

Gradd:  Cymedrol/caled

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis, awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

                                 Colin Boyd, arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Old Tramways in the Carneddau Foothills

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

 

Giamocs Geirionydd – Llyn Chwedlau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Chwedl Taliesin a Geirionydd

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.  Mae hon yn daith gerdded hamddenol trwy’r goed uwchben Dyffryn Crafnant i fyny i Lyn Geirionydd a chofeb Taliesin (ac yn ôl). Bydd chwedlwraig broffesiynol Fiona Collins (awdures ‘Folktales of North Wales for Children’ a theitlau eraill) yn ymuno â ni, ac yn adrodd storiau ynglŷn â Taliesin.

Hyd:  3 awr.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  6.5 km / 4 milltir

Gradd:  Hawdd/cymedrol

Cyfarfod:  10.15  y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Karen Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

                             a Colin Devine, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Taliesin Legend at Geirionydd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Dysgwch Rap!

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Dysgwch rap!

SYLWER – NID TAITH GERDDED MO HWN.

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.  Bydd bardd/cerddwr proffesiynol Martin Daws yn troi chwedl leol yn rap!  (Martin oedd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru 2013 – 2016.)

Cynulleidfa darged y sesiwn hon ydy oedolion.  (Mae ‘na sesiwn i deuluoedd ddydd Sadwrn.)

Gobeithio y perfformir recordiad o’r rap yn y Ffair Gacennau, dydd Sul, am 4 y.p.!

Hyd: 1.5 awr

Cyfarfod: 10.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Lleoliad y digwyddiad hwn fydd yr ystafell ddigwyddiadau yn Nhafarn y Fairy Falls.)

 

Archebu:  I archebu lle yn y diwyddiad hwn, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Learn a Legend Rap  (Friday session)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded neu weithgaredd.

Taith Gerdded ioga/ymwybyddiaeth ofalgar

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Taith Gerdded ioga/ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Taith gerdded fyfyriol fer (45 munud) o Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw) ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o ioga/fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon.

Hyd:  1.5 awr

Pellter:  2 km / 1.5 filltir

Gradd:  hawdd

Cyfarfod:  1.15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  Gwen Parri, athrawes ioga,  a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - A Short Yoga Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Blodau’r Gwanwyn yn Nhŷ Hyll

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Blodau’r Gwanwyn yn Nhŷ Hyll, ger Capel Curig

Fel rhan o ddathliadau 50 mlynedd Cymdeithas Eryri, rydym wedi ymuno â nhw i gyflwyno’r daith gerdded hon:

Taith gerdded hamddenol o gwmpas yr ardd a choed ar diroedd Tŷ Hyll, efo cyfle i glywed am hanes a chwedlau’r adeilad rhyfeddol hwn, ar y cyd â’r planhigion sydd i’w gweld yma, gan gynnwys rôl bwysig Cymdeithas Eryri mewn sicrhau ei ddyfodol fel lle i arddangos planhigion i beillwyr (pollinators), ac ar gyfer gweithgareddau addysgol a cadwraeth eraill.

Hyd:   Tua 3 awr, gan gynnwys amser rhydd i fwynhau’r ardd, neu i brynu te a chacen!

Pellter:   1.5 km / 1 filltir

Gradd:  Hawdd

Cyfarfod:  1.00 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal bws mini i Dŷ Hyll ac yn ôl.

Arweinyddion:   Margaret Thomas, ymddiriedolwr Cymdeithas Eryri

                                   a Joan Prime, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Spring Flowers at Tŷ Hyll (The Ugly House)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.