Category Archives: 2016 Archive

Diwrnod Antur Aml-Weithgaredd

 

Dydd Gwener 20fed Mai

Diwrnod Antur Aml-Weithgaredd

Noddir y gweithgaredd hwn gan yr Adran Twristiaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Department

CCBC_logo for web

Mae’r diwrnod hwn  – sydd yn cynnig blas ar weithgareddau efo Canolfan Awyr Agored Nant BH – yn cychwyn efo taith gerdded i Lyn Geirionydd ar Drywydd Trefriw 5.  Yma byddwn yn mwynhau padlo mewn caiacau, a chael panad.

I ffwrdd â ni wedyn, i gerdded trwy’r coed i abseilio ar Graig Bwlch yr Haearn cyn gorffen yng Nghanolfan Nant BH am banad arall.  Bydd ‘na gludiant yn ôl i Drefriw.

Hyd: 8 awr

Pellter: 6 Km / 4 milltir

Cyfarfod:  9.00 yh yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)HOA_CALON_ANTUR_GREEN_CMYK_LOGO_FOR_PRINT_HI_RES

Gradd: Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd isio cael blas ar antur!

Arweinydd:  Hyfforddwr o Ganolfan Awyr Agored Nant BH

Darperir offer diogelwch.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Taidd gerdded “Pot Luck”

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Taidd Gerdedd “Pot Luck”

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio bwcio, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl.  Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ymunwch â’n taith ‘pot luck’, a fydd yn daith gerdded diwrnod llawn gan rywun sydd â gwybodaeth leol.
  3. Ewch ar un o Drywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau – efo map – ar gael ar bapur.

 

Hyd: Addas i’r grŵp

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: 09.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cyfaddasrwydd:  i’w osod gan yr arweinydd a’r grŵp ar y dydd

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond mae’r amodau bwcio yn dal yn berthnasol i’r daith gerdded hon.

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

 

Cyfeirleoli a Chlymau

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Cyfeirleoli a Chlymau

Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref am gyflwyniad byr i sgiliau cyfeirleoli cyn cerdded i Lyn Geirionydd, wedyn dros y bryn a thrwy’r goedwig i Lyn Crafnant.  Ar y ffordd bydd cyfle i ymarfer ein sgiliau cyfeirleoli newydd!  Cinio wrth Lyn Crafnant, wedyn bydd ‘na wers fer ar waith rhaff sydd yn addas i gerddwyr yn y mynyddoedd.  Dychwelyd i Drefriw trwy hen felin Klondyke mewn pryd i ymuno â’r Ŵyl Gacennau!

Byddwch chi angen dod â map o’r ardal hon (OS 1:25000 OL17), a chwmpawd hefyd.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 12 km / 9 milltir

Cyfarfod: 0830 yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Ann Bradshaw ac Andrew Bradshaw, Arweinyddion Mynydd

Cymedrol / Caled

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Tryfan a’r Glyderau

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Tryfan a’r Glyderau

Bydd y daith gerdded hon yn archwilio rhai ardaloedd o Dryfan a’r Glyderau, ac os bydd tywydd ffafriol byddwn yn taclo rhai o’r sgrialfeydd clasurol fel Crib Ogleddol Tryfan neu Bristly Ridge. Opsiynau haws eraill yn cynnwys y Gribin neu lwybr i gopa’r Garn trwy’r Twll Du. Bydd rhannau lle bydd hi’n serth, creigiog ac agored, felly rhaid bod â phen am uchder. Dewisir y llwybr mwyaf addas ar y diwrnod, yn ôl y tywydd. Rhaid dod â dillad gwyntglos/gwrth-ddŵr ac esgidiau cerdded cryfion.

Hyd: Trwy’r dydd 6 – 7 awr o gerdded

Pellter: 12km / 8 milltir

Cyfarfod:          9.15yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan

+++++++++++cychwyn y daith

Maint y grŵp:    2 grŵp o 8

Cyfaddasrwydd:    Cerddwyr profiadol a heini

Arweinwyr:  Mal Creasey, Cyfarwyddwr www.hillskills.org.

  Stiwart Breese, Cyfarwyddwr www.breeseadventures.co.uk

Gradd: Taith Fynydd Galed

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.
Y diweddaraf:   Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.

O Gnu i Ffabrig

 

Dydd Gwener 20fed Mai

O Gnu i Ffabrig

Taith gydag arweinydd o gwmpas Melin Wlân Trefriw. Fe gewch weld sut y gwneir gorchuddion gwely a dillad brethyn o’r gwlân crai.

Hyd: 1 awr

Pellter: O gwmpas adeiladau’r felin, 2 res o risiau

Cyfarfod: 9.45 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd 

Arweinydd: Elaine Williams Cyfarwyddwr Melin Wlan Trefriw

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

 

Dan Y Rhwymynnau

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

O Dan Y Rhwymynnau

Bydd y daith gerdded hon (efo gwirfoddolwyr o Gymdeithas Ambiwlans Sant Ioan) yn dangos i chi sut i ddelio â rhai o’r anffodion a damweiniau bach mwya cyffredin pan yn cerdded, e.e. pigiadau, crafiadau a ffêr wedi’i throi.  Byddwn wedyn yn dychwelyd i’r Neuadd i ddarganfod – o’r tu mewn – sut mae creu a ffugio anafusion er mwyn paratoi at Ddigwyddiadau Argyfwng Mawr.  A rhowch gynnig arni eich hun!

Hyd: Trwy’r dydd, 5 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 10.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd 

Maint y grŵp:    12

Cyfaddasrwydd:   Pawb, gan gynnwys teuluoedd

Arweinydd:           Bernard Owen o ‘Snowdonia Safaris’

Gwirfoddolwyr efo Cymdeithas Ambiwlans Sant Ioan: Christine Townley, Michael Evans, Louise Fitzgerald

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Sgrialu Ceunant i Blant

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Sgrialu Ceunant i Blant

Mae sgrialu ceunant yn weithgaredd llawn hawl sydd yn golygu naill ai’n mynd i fynd neu i lawr ceunant a rhaeadrau, neidiau i mewn i blymbyllau, a hefyd sleidiau, yn un o’r llefydd hardda a mwyaf arbennig yng Ngogledd Cymru – naill ai yng Ngheunant Afon Ddu neu yng Ngheunant Afon Geirionydd. Darperir pob cyfarpar diogelwch ar y cyd â siwtiau gwlyb 5mm (dwedwch eich maint wrth fwcio – S,M,L,XL), helmedau a harneisiau.

Dewch â dillad nofio, tywel, a hen drêners/esgidiau (fydd yn mynd yn wlyb).

Hyd: Bore 3.5 awr + hyd y daith yn y car

Pellter: 3km / 2 filltir

Cyafarfod: 9.00yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael eich geriach, wedyn siwrnai fer mewn ceir i gychwyn y sgrialu.

Gradd: Hawdd 

Arweinydd: Andy Jones, Seren Ventures

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Taidd Gerdded “Pot Luck”

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

“Pot Luck” – Sadwrn

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio bwcio, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl.  Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ymunwch â’n taith ‘pot luck’, a fydd yn daith gerdded diwrnod llawn gan rywun sydd â gwybodaeth leol.
  3. Ewch ar un o Drywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys).  Bydd cyfeiriadau – efo map – ar gael ar bapur.

Hyd:   Addas i’r grŵp

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: 09.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cyfaddasrwydd:  i’w osod gan yr arweinydd a’r grŵp ar y dydd

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond mae’r amodau bwcio yn dal yn berthnasol i’r daith gerdded hon.

Sgrialu Ceunant i’r mentrus

 

Dydd Sul 22ain Mai

Sgrialu Ceunant i’r mentrus

Mae sgrialu ceunant yn weithgaredd llawn hawl sydd yn golygu naill ai’n mynd i fyny neu i lawr ceunant a rhaeadrau, neidiau i mewn i blymbyllau, a hefyd sleidiau, yn un o’r llefydd hardda a mwyaf arbennig yng Ngogledd Cymru – naill ai yng Ngheunant Afon Ddu neu yng Ngheunant Afon Geirionydd. Darperir pob cyfarpar diogelwch ar y cyd â siwtiau gwlyb 5mm (dwedwch eich maint wrth fwcio – S,M,L,XL), helmedau a harneisiau.

Dewch â dillad nofio, tywel, a hen drêners/esgidiau (fydd yn mynd yn wlyb)

Hyd: Bore 3.5 awr

Pellter: 3km / 2 filltir

Cyfarfod: 9.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw i gael eich geriach, wedyn mynd yn eich car eich hun neu rannu ceir; mae’n siwrnai fer i sgrialu

Arweinydd: Andy Jones, Seren Ventures

Hawdd / Cymedrol

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.