Category Archives: 2016 Archive

Sgrialu Ceunant i’r mentrus

 

Dydd Sul 22ain Mai

Sgrialu Ceunant i’r mentrus

Mae sgrialu ceunant yn weithgaredd llawn hawl sydd yn golygu naill ai’n mynd i fyny neu i lawr ceunant a rhaeadrau, neidiau i mewn i blymbyllau, a hefyd sleidiau, yn un o’r llefydd hardda a mwyaf arbennig yng Ngogledd Cymru – naill ai yng Ngheunant Afon Ddu neu yng Ngheunant Afon Geirionydd. Darperir pob cyfarpar diogelwch ar y cyd â siwtiau gwlyb 5mm (dwedwch eich maint wrth fwcio – S,M,L,XL), helmedau a harneisiau.

Dewch â dillad nofio, tywel, a hen drêners/esgidiau (fydd yn mynd yn wlyb)

Hyd: Bore 3.5 awr

Pellter: 3km / 2 filltir

Cyfarfod: 9.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw i gael eich geriach, wedyn mynd yn eich car eich hun neu rannu ceir; mae’n siwrnai fer i sgrialu

Arweinydd: Andy Jones, Seren Ventures

Hawdd / Cymedrol

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Dros y Topiau

 

Dydd Sul 22ain Mai

Dros y Topiau

Taith o Gapel Curig i Drefriw dros gopâu megis y Crimpiau, Craig Wen a’r Creigiau Gleision. Bydd y tir yn arw dan draed, efo llwybrau cul, a bydd rhai o’r dringo’n serth. Byddwn yn ôl mewn pryd i ymuno â’r Ffair Gacennau yn y Neuadd Bentref.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 13km / 8 milltir

Cyfarfod: 8.45yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), ar gyfer cludiant i Gaffi Siabod, man cychwyn y daith

Taith Fynydd Galed

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Hanes Naturiol Eryri

 

Dydd Sul 22 ain Mai 2016

Hanes Naturiol Eryri

Byddwn yn dilyn hen lwybr y porthmyn, mynd trwy hen goetir, pasio hen fwyngloddiau, a chroesi gweundir.  Dyma gyfle i ddysgu am yr hanes folcanig a thectonig sydd wedi creu’r creigiau a’r dirwedd yn Eryri.

Hyd: Trwy’r dydd 5 awr

Pellter: 11km / milltir

Cyfarfod: 9.15 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Cymedrol

Arweinydd: Jim Langley o Nature’s Work

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Y diweddaraf:   Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.
Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.

Melinau a Mwyngloddiau, a mwy

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Melinau a Mwyngloddiau, a mwy

Taith gerdded uwchben Dyffryn Crafnant i safle hen fwynglawdd Pandora, sydd â golygfeydd gwych. Cinio wrth Lyn Geirionydd (dowch â phecyn bwyd) lle mae toiledau. Mae’r llwybr yn ôl i Drefriw ar lan y llyn a thrwy Klondyke yn fwy anwastad.

Ceir hyd i bob math o hanes lleol, ond bydd y pwyslais ar daith gerdded sydd yn ysblennydd yn ei rhinwedd ei hun. Gwisgwch esgidiau cerdded. Byddwn yn ôl yn Nhrefriw mewn pryd i ymuno â’r Ŵyl Gacennau yn neuadd y pentref.

Hyd: Trwy’r dydd,  5 awr

Pellter: 11 km / 7 milltir

Cyfarfod: 0930 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631).

Gradd: Cymedrol

Arweinyddion: Tony Ellis awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

++++++++++++Colin Boyd arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

 

Dydd Sul 22ain Mai

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a arweinir gan Pete Kay o Ryd y creuau, The Drapers’ Field Centre ym Metws y coed.

Bydd y daith yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am hanes yr ardal a’r bywyd gwyllt i’w weld yn y caeau, coed a nentydd uwchben Trefriw.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd: 5 awr

Pellter: km / 3 milltir

Cyfarfod:  9.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.

Sgrialu Ceunant i Blant

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Sgrialu Ceunant i Blant

Mae sgrialu ceunant yn weithgaredd llawn hawl sydd yn golygu naill ai’n mynd i fynd neu i lawr ceunant a rhaeadrau, neidiau i mewn i blymbyllau, a hefyd sleidiau, yn un o’r llefydd hardda a mwyaf arbennig yng Ngogledd Cymru – naill ai yng Ngheunant Afon Ddu neu yng Ngheunant Afon Geirionydd. Darperir pob cyfarpar diogelwch ar y cyd â siwtiau gwlyb 5mm (dwedwch eich maint wrth fwcio – S,M,L,XL), helmedau a harneisiau.

Dewch â dillad nofio, tywel, a hen drêners/esgidiau (fydd yn mynd yn wlyb).

Hyd: Bore 3.5 awr + hyd y daith yn y car

Pellter: 3km / 2 filltir

Cyafarfod: 9.00yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael eich geriach, wedyn siwrnai fer mewn ceir i gychwyn y sgrialu.

Gradd: Hawdd 

Arweinydd: Andy Jones, Seren Ventures

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Cyfeirleoli a Chlymau

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Cyfeirleoli a Chlymau

Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref am gyflwyniad byr i sgiliau cyfeirleoli cyn cerdded i Lyn Geirionydd, wedyn dros y bryn a thrwy’r goedwig i Lyn Crafnant.  Ar y ffordd bydd cyfle i ymarfer ein sgiliau cyfeirleoli newydd!  Cinio wrth Lyn Crafnant, wedyn bydd ‘na wers fer ar waith rhaff sydd yn addas i gerddwyr yn y mynyddoedd.  Dychwelyd i Drefriw trwy hen felin Klondyke mewn pryd i ymuno â’r Ŵyl Gacennau!

Byddwch chi angen dod â map o’r ardal hon (OS 1:25000 OL17), a chwmpawd hefyd.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 12 km / 9 milltir

Cyfarfod: 0830 yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Ann Bradshaw ac Andrew Bradshaw, Arweinyddion Mynydd

Cymedrol / Caled

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Tryfan a’r Glyderau

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Tryfan a’r Glyderau

Bydd y daith gerdded hon yn archwilio rhai ardaloedd o Dryfan a’r Glyderau, ac os bydd tywydd ffafriol byddwn yn taclo rhai o’r sgrialfeydd clasurol fel Crib Ogleddol Tryfan neu Bristly Ridge. Opsiynau haws eraill yn cynnwys y Gribin neu lwybr i gopa’r Garn trwy’r Twll Du. Bydd rhannau lle bydd hi’n serth, creigiog ac agored, felly rhaid bod â phen am uchder. Dewisir y llwybr mwyaf addas ar y diwrnod, yn ôl y tywydd. Rhaid dod â dillad gwyntglos/gwrth-ddŵr ac esgidiau cerdded cryfion.

Hyd: Trwy’r dydd 6 – 7 awr o gerdded

Pellter: 12km / 8 milltir

Cyfarfod:          9.15yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan

+++++++++++cychwyn y daith

Maint y grŵp:    2 grŵp o 8

Cyfaddasrwydd:    Cerddwyr profiadol a heini

Arweinwyr:  Mal Creasey, Cyfarwyddwr www.hillskills.org.

  Stiwart Breese, Cyfarwyddwr www.breeseadventures.co.uk

Gradd: Taith Fynydd Galed

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.
Y diweddaraf:   Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.