Plas y Brenin i Fetws-y-coed

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Play y Brenin i Fetws-y-coed

I gychwyn byddwn yn dal y bws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded i fyny’r afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a byddwn yn pasio’r Rhaear Ewynnol a Thŷ Hyll (da am banad bob tro!)

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd ‘na gyfle am banad cyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 6.5 milltir / 10.5 km

Gradd: hawdd/cymhedrol

Cyfarfod: xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinyddion:  i’w gadarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:   Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.