Bristly Ridge

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Bristly Ridge

Byddwn ni’n teithio i Ddyfryn Ogwen yn y bws mini, wedyn byddwn ni’n cerdded i fyny i Fwlch Tryfan i gychwyn esgyniad Bristly Ridge i fyny i’r Glyderau. Mae hwn yn sgrialfa gradd 1 hir efo mannau agored, ond efo digon o leoedd i afael. (Gweler y grib yn y llun.) Wedi cyrraedd y copa, byddwn ni’n archwilio Glyder Fach (994 m / 3,261 ft), yn cynnwys y Cantilever a Chastell y Gwynt, wedyn cerdded i Glyder Fawr (1,001 m  / 3,284 ft), cyn disgyn i Lyn Idwal ac Ogwen er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Llafurus, mynydd. Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol. Mae ‘na ran hir o sgrialu gradd 1, felly rhaid i chi fedru ymdopi â’r fath esgyniad, ac efo diwrnod hir yn y mynyddoedd.

Cyfarfod:  8:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Rob Collister and Idis Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig