Yn ôl o Fetws-y-coed

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Yn ôl o Fetws-y-coed

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (bws), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

O Fetws-y-coed byddwn yn cerdded i fyny ceunant hardd Aberllyn heibio i’r hen fwynglawdd, wedyn wrth ochr Llyn y Parc lle byddwn yn cael cinio. Byddwn yn ymweld â mwynglawdd Nant Bwlch-yr-haearn (Nant BH) wedyn i olygfan efo golygfeydd dros Lanrwst a Dyffryn Conwy.  Wrth i ni groesi Mynydd BH bydd y golygfeydd yn newid i’r rheiny dros gadwyni Gogledd Eryri o le byddwn yn cerdded i lawr i Eglwys Llanrhychwyn a Dyffryn Crafnant yn ôl i Drefriw heibio Rhaeadr y Tylwyth Teg.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  7.5 miles / 13 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfaddasrwydd:  Pawb sydd yn weddol heini

Cyfarfod :  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus i Fetws-y-coed

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinwyr :  John Barber a Dave Prime

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Back from Betws

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig