All posts by Tony Ellis

Taidd gerdded “Pot Luck”

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Taidd Gerdedd “Pot Luck”

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio bwcio, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl.  Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ymunwch â’n taith ‘pot luck’, a fydd yn daith gerdded diwrnod llawn gan rywun sydd â gwybodaeth leol.
  3. Ewch ar un o Drywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau – efo map – ar gael ar bapur.

 

Hyd: Addas i’r grŵp

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: 09.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cyfaddasrwydd:  i’w osod gan yr arweinydd a’r grŵp ar y dydd

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond mae’r amodau bwcio yn dal yn berthnasol i’r daith gerdded hon.

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

 

Deg Llyn

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Deg Llyn

Diwrnod llawn fydd yn mynd â ni i Goedwig Gwydir er mwyn ymweld â 10 llyn sydd yn yr ardal.

Y daith gerdded hon ydy’r un hiraf yn yr Ŵyl Gerdded eleni.

Gan gychwyn a gorffen efo Llynnoedd Geirionydd a Chrafnant, y llynnoedd mwyaf adnabyddus yn yr ardal, bydd y daith hir hon yn ymweld â 10 llyn yng Nghoedwig Gwydir.  Mae gan lawer ohonynt gysylltiad efo mwyngloddiau metel yr ardal.  Mae’r llwybrau hefyd yn pasio trwy rannau uchel o’r goedwig sydd â golygfeydd gwych o’r mynyddoedd.  Byddwn yn cerdded ar gyflymdra hamddenol, ac yn defnyddio llawer o lwybrau da yn y goedwig.  Gradd y daith ydy “Cymedrol / Caled” dim ond oherwydd ei hyd. Byddwn ni’n pasio toiledau ar ôl 2½ milltir, 10½ milltir a 12½ milltir.

Hyd: Trwy’r dydd 7 – 8 awr o gerdded

Pellter: 24 km / 15 milltir

Cyfarfod: 9.15 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: Tony Ellis awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

++++++++++++Colin Boyd arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Gradd: Cymedrol / Caled

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan

Amser maith yn ôl

 

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Amser maith yn ôl (taith gerdded archeoleg)

Eleni byddwn yn cyd-weithio efo Cymdeithas Eryri eto i gyflwyno taith gerdded efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal hon.

Bydd y daith yn cychwyn a gorffen yn Llanbedr-y-cennin, a bydd uchelbwyntiau yn cynnwys Pen-y-gaer, caer Oes yr Haearn (â’i chevaux de frise amddifynnol), golygfeydd gwych tuag at y Carneddau a dros Bae Lerpwl, a hefyd arhosiad sydyn yn un o dafarnau gorau Gogledd Cymru!

Bydd hon yn daith ‘cymedrol’, efo rhywfaith o gerdded ar dir mwy garw oddi ar y llwybr.

Byddwn yn teithio yn ein bws mini i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyd yn yr un modd.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5.5 milltir / 9 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:   Dr Sarah McCarthy a Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Way Back When

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Ar hyd Afon Llugwy

Dydd Gwener 18fed Mai, 2018

Ar hyd Afon Llugwy o Fetws-y-coed i Gapel Curig

I gychwyn byddwn yn dal y bws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded ar hyd yr afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a byddwn yn pasio’r Rhaeadr Ewynnol a Thŷ Hyll (sy’n dda am banad bob tro!)

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd ‘na gyfle am banad cyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  tua 6.5 milltir / 10.5 km

Gradd:  hawdd/cymhedrol

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Bydd rhaid i chi brynu tocyn bws, oni bai bod gynnoch chi bas)

Arweinyddion:  Dave Prime a Nigel Thomas

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Llugwy River Ramble

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cylchdaith Moel Siabod

Moel Siabod

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Moel Siabod

Mae hon yn gylchdaith heriol sy’n cychwyn o Bont Cyfyng, ger Capel Curig. Byddwn yn esgyn Moel Siabod ar ei chrib dwyreiniol, lle bydd ‘na elfen o sgramblo o Lyn y Foel i’r copa. O’r copa (2861’ / 872m) mae ‘na olygfeydd da i bob cyfeiriad o fynyddoedd gogledd Eryri, yn enwedig o Bedol yr Wyddfa. Byddwn yn disgyn i Blas y Brenin i lawr cefn llydan Siabod (ac efallai galw i mewn am banad), wedyn dilyn Afon Llugwy yn ôl i Bont Cyfyng.

Byddwn yn teithio i Bont Cyfyng ac yn ôl yn ein bws mini.

Sylwer – mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes sy’n dal dŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymhedrol/caled

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Chris Hopkins and Steve Collister

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

(Gan fod y daith hon yn defnyddio’r bws mini, mae’r niferoedd yn gyfynygedig i 12.)

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Moel Siabod Round

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Tro Natur i Deuluoedd

Dydd Sul 20ed Mai, 2018

Tro Natur i Deuluoedd

Mae hon yn daith efo gweithgareddau i’r teulu (er bod croeso i bawb) fydd yn cyfuno gemau/gweithgareddau amgylcheddol efo chwedlau am yr ardal. Byddwn yn cerdded heibio i Raeadr y Dylwythen Deg wrth ddilyn Afon Crafnant i Ddyfryn Crafnant, sydd yn ardal llawn blodau’r gog a hen goedydd.

Ymysg pethau eraill byddwn yn chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts), chwilota am fwyd gwyllt, cofleidio coed, cerdded yn droednoeth, efallai gwneud cysgodfannau, chwarae mig, ac ati, tra’n mwynhau ein hunain. Bydd y gweithgareddau yn dibynnu ar gyfansoddiad demograffig y grŵp a’r tywydd, wrth gwrs.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd: tua 5 awr.     Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  3 milltir / km

Gradd:  Hawdd. Fydd y cerdded ddim yn egniol, ac mi fyddwn yn dilyn llwybrau da, gan fwyaf, ond weithiau byddwn yn symud oddi ar y llwybrau i gerdded ar dir mwy garw, felly mae angen esgidiau addas arnoch chi.

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  Pete Kay and Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - A Family Walk in Nature

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig