All posts by Tony Ellis

Cylchdaith Cowlyd

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Cylchdaith Cowlyd

Mae Llyn Cowlyd yng ngodreuon y Carneddau y tu ôl i Drefriw (ac mae’n cyflenwi dŵr i Ddyffryn Conwy a rhai o’r trefi ar yr arfordir). Byddwn ni’n cerdded o gwmpas y llyn ar lefel uchel.

Byddwn ni’n teithio yn y bws mini i Gwm Cowlyd, ar ben gogledd y llyn, ac o fana byddwn ni;n cerdded i fyny Pen Llithrig y Wrach (2621′ / 799m) sy ar ei ochr gogledd-orllewinol (yn y llun), i ddisgyn i ben arall y llyn. O fa’ma byddwn yn esgyn Creigiau Gleision (2224′ / 678m) (o le y tynnwyd y llun) cyn disgyn i lawr i Ddyffryn Crafnant, a dychwelyd i Drefriw ar gerdded.  Os bydd y gwelededd yn dda, bydd y golygfeydd o’r mynyddoedd o’n cwmpas yn wych.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 9 milltir / 14.5 km

Gradd:  llafurus, mynydd

Addasrwydd:  cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  Tony Ellis and Paul Newell

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Bristly Ridge

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Bristly Ridge

Byddwn ni’n teithio i Ddyfryn Ogwen yn y bws mini, wedyn byddwn ni’n cerdded i fyny i Fwlch Tryfan i gychwyn esgyniad Bristly Ridge i fyny i’r Glyderau. Mae hwn yn sgrialfa gradd 1 hir efo mannau agored, ond efo digon o leoedd i afael. (Gweler y grib yn y llun.) Wedi cyrraedd y copa, byddwn ni’n archwilio Glyder Fach (994 m / 3,261 ft), yn cynnwys y Cantilever a Chastell y Gwynt, wedyn cerdded i Glyder Fawr (1,001 m  / 3,284 ft), cyn disgyn i Lyn Idwal ac Ogwen er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Llafurus, mynydd. Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol. Mae ‘na ran hir o sgrialu gradd 1, felly rhaid i chi fedru ymdopi â’r fath esgyniad, ac efo diwrnod hir yn y mynyddoedd.

Cyfarfod:  8:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Rob Collister and Idis Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Y ddaear dan eich traed

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Y Ddaear dan eich Traed

Byddwn ni’n cerdded o Drefirw i Gapel Curig …….

(angen manylion)

Byddwn yn gorffen yng Nghaffi Siabod, lle bydd ‘na gyfle am banad tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua x milltir / x km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  9:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Jim Langley (o Nature’s Work) a Gill Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Afonydd, llynnoedd a rhaeadrau

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Afonydd, llynnoedd a rhaeadrau

Mae’r daith gerdded hyfryd hon mewn tair rhan: Yn y rhan gyntaf byddwn yn pasio Rhaeadr y Dylwythen Deg wrth adael y pentref cyn cerdded wrth ochr Afon Crafnant ac ar hyd Dyffryn Crafnant, hyd at ei chyffordd efo Afon Geirionydd. Ar ôl hyn mae ‘na ddarn serth byr, heibio i raeadrau a cheunant, wrth i ni ddilyn yr afon fer hon i Lyn Geirionydd (sydd â thoiledau yn ei ben pellaf).

Yn yr ail rhan byddwn yn croesi rhan uchaf Coedwig Gwydir, gan basio cwpl o lynnoedd hardd a golygfeydd gwych, cyn disgyn i Afon Conwy i fyny’r afon i Gastell Gwydir.

(Hefyd byddwn ni’n gwneud gwyriad byr i weld Rhaeadr y Gaseg Las.)

Yn y rhan olaf – rhan wastad – byddwn yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy heibio i Lanrwst, wedyn yn ôl i Drefriw ar y Cob.

Hyd:  Trwy’r dydd.     Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 10.5 milltir / 17 km

Gradd:  Cymedrol (efo rhan galed fer, a rhan hawdd hir)

Cyfarfod:   9:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Nigel Thomas a Linda Roberts

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

‘Parc Life’

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

‘Parc Life’

Byddwn ni’n cychwyn trwy ddal ein bws mini am daith 5 munud i Gastell Gwydir, cyn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. O fa’na byddwn yn cerdded yn ôl i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 8.5 milltir / 13.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  10:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Colin Devine a Clive Nobel

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded iogig a myfyriol i gysylltu â’r hunan a byd natur.

Byddwn ni’n cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf chapel (2 filltir o Drefriw – gweler yma).

Taith gerdded fyfyriol fer (45 munud) fydd hon o Gapel Gwydir Uchaf  ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o ioga/fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon. Wedyn byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  tua 1.5 awr

Pellter:  tua 1.5 filltir / 2 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  1:15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  Gwen Parri a Kim Ellis

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cerdded a Chyfarth!

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded i gŵn

Fel arfer dan ni ddim yn medu caniatau i gŵn ddod ar ein teithiau cerdded, am nifer o resymau, ond eleni byddwn ni’n trefnu taith gerdded yn unswydd i gerddwyr efo’u cŵn!

Byddwn ni’n cyfarfod gyntaf yn Nhrefriw i gofresru, cyn gyrru i ail-gyfarfod yn y Mainc Lifio (‘Sawbench’) – y maes parcio ar gyfer trwyddau beics Gwydir Mawr a Bach – sydd ar ymyl Coedwig Gwydir a dim ond 5 munud o Drefriw yn y car (gweler y lleoliad yma).

O fa’na, byddwn ni’n cedded ar lwybrau da yn y goedwig lle fydd ‘na ddim defaid nac adar yn nythu ar y ddaear.

Sylwer: Hoffen ni i chi gadw eich cŵn ar dennyn.

Hyd:  2 awr.

Pellter:  tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  1:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Jan Blaskiewicz (efo Indie, ei chi) a Karen Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Taith gerdded hamddenol (min nos)

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded hamddenol  (min nos)

Dan ni erioed wedi gwneud hyn o’r blaen, ond dyma daith gerdded hamddenol fydd yn gorffen mewn gardd tafarn!  Bydd y pwyslais ar ymlacio a chymdeithasu, ac mae’n debyg bydd nifer o’n harweinwyr isio mynychu’r daith hon!

Hyd:  1.5 awr 

Pellter:  tua 3 milltir / 5 km

Gradd:  hamddenol

Cyfarfod:  7:00 y.h. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    amryw

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   Does dim rhaid bwcio ar gyfer y daith hon. Jyst trowch i fyny!  (Sylwer – mae hyn yn golygu na chewch chi neges awtomatig i’ch atgoffa am y daith hon.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Y Tywysog a’r Wrach

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Cylch Carnedd Llywelyn

Dyma ein taith gerdded mynydd mawr eleni!

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y bws mini (dim ond 10 munud) dros yr allt y tu ôl i Drefriw, i Gwm Cowlyd.
O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (y Tywysog, 1,064 m / 3,491′, ac yn ail i’r Wyddfa) trwy …, ac yn dychwelyd trwy Ben Llithrig y Wrach (y wrach, 799 m /  2,621′)  … ac yn ôl i Drefriw.  Gobeithio bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw …. o esgyniad.

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 10-12 milltir / 16-19 km

Gradd:  Llafurus, mynydd

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:   Mike Bolsover a Nick Livesey (ffotografydd o fri)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod. (Ddim ar gael tan ganol mis Mawrth.)
Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Sacred Doors

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd gwirfoddol. Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig