Planhigion Alpaidd

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Planhigion Alpaidd

Gan gychwyn wrth Lyn Ogwen, bydd y daith gerdded hon yn ein arwain at Gwm Idwal, ar droed y Glyderau, lle gwaeth Charles Darwin rai o’i ddarganfyddiadau. Yma, gyda chymorth arbenigwr, byddwn yn dod o hyd i rai o’r planhigion Alpaidd prinnach sydd yn tyfu yn yr ardal.

Bydd y bws mini yn mynd â ni yno, ac yn dod â ni adra wedyn. Ar ddiwedd y daith bydd ‘na gyfle am banad yng nghaffi Ogwen.

Hyd: Trwy’r dydd – 5 awr. Dewch â bocs bwyd.

Pellter: 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol

Cyfarfod:  x.xx y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion: i’w gardarnhau

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu: – Bydd archebu yn agor ar 15fed Mawrth, 2018.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.