Planhigion Alpaidd

Dydd Sadwrn 19eg Mai, 2018

Planhigion Alpaidd

Cymuned blanhigion hyna Prydain yw planhigion Alpaidd, ac maent yn cynrychioli’r dudalen gyntaf yn hanes naturiol ein hynys ers Oes yr Iâ. Diflannon nhw i’r rhan fwya ym Mhrydain wrth i’r hinsawdd gynhesu, ond trwy wyrth, mae nifer fach o’r planhigion hardd a chaled hyn yn bodoli mewn ychydig o lefydd arbennig.

Efallai bod Gwarchodfa Natur Cwm Idwal yn Nyffryn Ogwen yn un o’r fwya enwog, a lle hawdd ei gyrraedd ymysg ‘Arctic Refugia’ Eryri.

Bydd y daith hon yn ymweld â rhai o’r cymunedau planhigion hyn, ac byddwn yn cysidro eu hecoleg yn ogystal â bygythiadau i’w goroesiad.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd, llawer i’w yfed, a dillad addas ar gyfer yr ucheldiroedd. Efallai bydd binocwlars a lensys llaw o ddefnydd hefyd. Byddwn yn ôl erbyn 5.30yp (yn gynharach os bydd y tywydd yn arw).

Pellter: Dim mwy na 6 milltir / 10 km

Gradd ac addasrwydd: Cymhedrol, ond mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cerdded dros dir a fydd, ar adegau, yn serth ac anwastad oddi ar y llwybrau.

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ac mi fyddwn yn rhannu ceir i Gwm Idwal ac yn ôl.

Arweinyddion: Pete Kay and Joan Prime

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Alpine Plants

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig